Aktualności

Home Home

Sądy coraz częściej ogłaszają „nowe” upadłości konsumenckie

18 - 02 - 2015
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Sukcesy kancelarii

Minęło przeszło półtora miesiąca od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Pierwsze wnioski w imieniu swych klientów Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k. złożyła już 31 grudnia 2014 r - w pierwszym dniu obowiązywania nowej ustawy. Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy już postanowienia o ogłoszeniu upadłości uwzględniające nasze wnioski.

Sądy przy orzekaniu biorą pod uwagę ideę nowej regulacji, jaką jest przede wszystkim otwarcie konsumentom drzwi do oddłużenia, a w dalszej perspektywie powrót do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i na rynku pracy. Pozytywne rozstrzygnięcia są tym bardziej satysfakcjonujące, że zapadły już po około miesiącu od złożenia wniosków, bez konieczności wyznaczania rozprawy. Tak sprawne procedowanie – jak zauważają sądy – jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wniosek o upadłość konsumencką nie budzi wątpliwości co do swojej rzetelności i prawdziwości.

O upadłość konsumencką może ubiegać się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeżeli konsument był wcześniej przedsiębiorcą, od zakończenia działalności powinien upłynąć co najmniej rok. Nowy model upadłości konsumenckiej jest bardziej przychylny dla niewypłacalnych dłużników. Osobom, które są gotowe na spieniężenie majątku i rzetelne wykonywanie ustalonego planu spłat, upadłość daje możliwość całkowitego oddłużenia poprzez umorzenie pozostałych zobowiązań, a zatem „nowy start” jest możliwy.