Aktualności

Home Home

Seminarium dla prawników z instrumentów UE z zakresu prawa upadłościowego (CiviLAW)

08 - 06 - 2022
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Wydarzenia

8 czerwca 2022 r. European Lawyers Foundation zorganizowała międzynarodowe seminarium poświęcone zagadnieniom prawa upadłościowego. Podczas spotkania wystąpili przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz paneliści z 7 krajów Unii Europejskiej. Polskę reprezentował mec. Bartosz Sierakowski, który omówił zagadnienia prawne związane z wtórnym postępowaniem upadłościowym.

Seminarium przyciągnęło ponad 200 uczestników zainteresowanych instrumentami prawnymi w obszarze upadłości.

Cykl spotkań CiviLAW ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy oraz zapewnienie przestrzeni networkingowej dla przedstawicieli praktyków na co dzień zajmujących się sprawami z zakresu upadłości.