Aktualności

Home Home

Status wierzyciela w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

22 - 06 - 2016
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Kancelaria w mediach

Instytucja upadłości konsumenckiej istnieje w polskim prawie od maja 2009 r. Niestety pierwotne brzmienie przepisów uczyniło z tej instytucji praktycznie martwe prawo. W celu uelastycznienia upadłości konsumenckiej i urealnienia stosowania tych przepisów 31.12.2014 r. weszła w życie reforma postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zapraszamy do lektury całości artykułu radców prawnych -  Mateusza Medyńskiego i Konrada Forysiaka, opublikowanego na łamach czerwcowego numeru Monitora Prawa Bankowego.

Pobierz.