Aktualności

Home Home

Sukces kancelarii przed Sądem Najwyższym

22 - 01 - 2015
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Sukcesy kancelarii

Miło nam poinformować, że na dzisiejszej rozprawie Sąd Najwyższy pozytywnie rozpoznał skargę kasacyjną wniesioną przez Kancelarię Zimmerman i Wspólnicy sp.k. w imieniu jednego z naszych klientów. Sprawa dotyczyła tzw. gruntów warszawskich, a konkretnie możliwości zniesienia wspólności roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego, w sytuacji gdy uprawnionych jest wiele osób pozostających w konflikcie co do sposobu wzajemnego rozliczenia.
Sąd Najwyższy w całości podzielił stanowisko, że tego rodzaju zniesienia można dokonać stosując per analogiam przepisy o współwłasności. Z kolei sądy niższych instancji taką możliwość kategorycznie - jak się okazało bezpodstawnie - zgodnie wykluczyły.