Aktualności

Home Home

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 54 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego

08 - 06 - 2016
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Sukcesy kancelarii

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (08.06.2016 r.) Trybunał Konstytucyjny orzekał o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej  art. 54 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie w jakim przepis ten wyłącza prawo do wniesienia przez dłużnika, niebędącego wnioskodawcą, zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu tzw. ubóstwa masy upadłości (sygn. akt P 62/14). Orzeczenie TK zapadło w sprawie, w której Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy reprezentowała dłużnika, który zakwestionował – mimo braku formalnych ku temu podstaw – postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zapraszamy do zapoznania się z całą informacją na ten temat.

Pobierz.