Aktualności

Home Home

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - zagadnienia wybrane

28 - 09 - 2020
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa Norberta Frosztęgi omawiający nowe narzędzie naprawcze dla firm w kryzysie, jakim jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

„W ramach publikacji autor przedstawił wybrane zagadnienia problematyczne dostrzegane na gruncie instytucji uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, prezentując zarazem możliwy sposób ich rozstrzygnięcia. Należy jednak założyć, że w miarę upływu czasu, tak jak pojawiać się będą kolejne wątpliwości interpretacyjne, tak też niektóre z nich znajdą swój rozwiązania w praktyce restrukturyzacyjnej”.

Pełna wersja artykułu dostępna jest dla prenumeratorów. Prenumeratę można zamówić TUTAJ.