Aktualności

Home Home

Webinar: Metodyka działania syndyków w sprawach dotyczących czynności bezskutecznych względem masy upadłości

19 - 08 - 2020
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Wydarzenia

Zapraszamy na bezpłatny webinar „Metodyka działania syndyków w sprawach dotyczących czynności bezskutecznych względem masy upadłości”, który jest częścią cyklu spotkań dla syndyków, poświęconych praktycznym aspektom restrukturyzacji i upadłości.

Szkolenie poprowadzą Partnerzy naszej Kancelarii: r.pr. Piotr Zimmerman, r.pr. Bartosz Sierakowski oraz adw. Norbert Frosztęga.

Plan szkolenia:

  1. Czynności bezskuteczne z mocy prawa oraz mogące być uznane za bezskuteczne przez sędziego-komisarza – tryb postępowania
  2. Rozliczenie stron bezskutecznej czynności prawnej
  3. Zabezpieczenie roszczenia o przekazanie do masy przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej
  4. Postępowanie ze skargi pauliańskiej – uwagi praktyczne
  5. Jurysdykcja krajowa w sprawach ze skargi pauliańskiej
  6. Skutki podatkowe odzyskania przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej
  7. Sesja pytań i odpowiedzi

Webinar odbędzie się 17 września 2020 r. o godzinie 15:00. Szkolenie będzie transmitowane za pomocą platformy Zoom.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa na adres mailowy Tetyana.Gurmak@zimmerman.com.pl.

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 11 września 2020 roku.

Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia dostępna jest tutaj.