Aktualności

Home Home

Wierzytelności: Trudniej ogłosić upadłość

25 - 07 - 2016
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Kancelaria w mediach

W styczniu 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego procedurę restrukturyzację oraz diametralnie zmieniły instytucję upadłości. Zmiana była bardzo rozbudowana i ambitna. Minęło już ponad pół roku funkcjonowania nowych przepisów i są pierwsze wnioski o nowych przepisach, które powinny zainteresować przedsiębiorców.

Polecamy uwadze artykuł naszych ekspertów - r. pr. Mateusza Medyńskiego oraz apl. radc. Wiktora Danielaka: http://www.rp.pl/Firma/307229985-Wierzytelnosci-Trudniej-oglosic-upadlosc.html?template=restricted