Aktualności

Home Home

Zniesienie współwłasności nieruchomości jako sposób na obejście przez syndyka art. 1013 k.p.c?

14 - 06 - 2024
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca Restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa Norberta Frosztęgi oraz Mateusza Waberskiego omawiający zagadnienia dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości jako sposobu na obejście przez syndyka art. 1013 k.p.c. 

 

“Omawiane w ramach niniejszego artykułu zagadnienie dotyczy znanych praktykom postępowań upadłościowych problemów wywoływanych przez art. 1013 k.p.c. w zakresie likwidacji ułamkowej części nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Przypomnijmy, że przepis ten stanowi, iż "postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności", zaś jego odpowiednie stosowanie na gruncie procedury upadłościowej wynika z normy odsyłającej z art. 313 ust. 6 p.u. Asumptem dla powstania niniejszej publikacji jest orzeczenie jednego z sądów upadłościowych w kraju, jak również sądu odwoławczego, funkcjonalnie właściwego do rozpoznania zażalenia na postanowienie tego pierwszego o ogłoszenie upadłości.”

 

 

 

 

 

Szczegóły dotyczące prenumeraty znajdą Państwo: TUTAJ