Blog

Home Home
20 - 05 - 2019

Czy można i jak zawiesić postępowanie egzekucyjne na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości?

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wstrzymuje z automatu prowadzonych wobec dłużnika postępowań egzekucyjnych. W związku z tym – w okresie pomiędzy złożeniem wniosku upadłościowego a jego rozpoznaniem przez Sąd – dłużnik nie korzysta z żadnej ochrony, umożliwiającej obronę przed…

Czytaj dalej