Blog

Home Home
29 - 05 - 2020

Wpływ upadłości na wybrane umowy cywilnoprawne

Nie da się funkcjonować w dzisiejszym świecie bez nawiązywania stosunków cywilnoprawnych. Nawet idąc do kiosku w celu nabycia ulubionego czasopisma będziemy przecież musieli zawrzeć umowę sprzedaży. Skoro dokonując czynności życia codziennego chcąc nie chcąc zawieramy umowy cywilnoprawne, tym…

Czytaj dalej
20 - 04 - 2020

COVID-19 a prawodawstwo w zakresie upadłości i restrukturyzacji na świecie

Eksperci z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, Bartosz Sierakowski oraz Maciej Wiśniewski, przedstawiają najważniejsze informacje ze świata o sposobach walki z konsekwencjami COVID 19 w różnych krajach świata w zakresie odnoszącym się do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Analiza…

Czytaj dalej
20 - 04 - 2020

Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze

Normalną drogą dochodzenia roszczenia przez wierzyciela jest wszczęcie postępowania cywilnego, a następnie, w razie braku reakcji ze strony dłużnika, egzekucja. Wytoczenie powództwa wiąże się jednak z wysokimi kosztami, których wierzyciel chce przecież za wszelką cenę uniknąć. Obecnie, maksymalna…

Czytaj dalej
17 - 04 - 2020

Nowa ustawa o transakcjach handlowych – kiedy należy ją stosować?

Na początku kwietnia 2020 r., na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazał się komunikat w sprawie wstrzymania i zawieszenia terminów sądowych.  Zabieg legislacyjny został wprowadzony jedną z ustaw (ustawa z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach…

Czytaj dalej
16 - 04 - 2020

Na czym polega likwidacja masy upadłości?

Zgodnie z naczelną zasadą Prawa upadłościowego – zasadą optymalizacji, postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu. Ponadto, jeśli racjonalne względy na to pozwolą, należy zachować przedsiębiorstwo dłużnika. Skoro…

Czytaj dalej
15 - 04 - 2020

Nowe przepisy dotyczące zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym dłużnika uzależniony jest od złożenia pisma procesowego, które prawo upadłościowe określa mianem „zgłoszenia wierzytelności”. Z urzędu brane są pod uwagę jedynie m.in. należności ze stosunku pracy, wierzytelności zabezpieczone hipoteką (w tym…

Czytaj dalej
31 - 03 - 2020

Niezgodne z prawem zwolnienie pracownika a ogłoszenie upadłości pracodawcy

Naturalnym odruchem każdego kto popadł w tarapaty finansowe jest próba obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Tzw. „cięcie kosztów” można prowadzić na różne sposoby. Często spotykaną formą jest przeprowadzenie redukcji zatrudnienia. Niestety, nie zawsze dokonuje się to zgodnie z prawem.…

Czytaj dalej
26 - 03 - 2020

Czy postępowanie restrukturyzacyjne może być remedium na „chorobę” przedsiębiorstw spowodowaną koronawirusem?

Od kilku tygodni mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Globalne rozprzestrzenianie się COVID-19 spowodowało, że również w naszym kraju podjęto niezwykle restrykcyjne kroki mające na celu ograniczenie niekontrolowanego szerzenie się koronawirusa. Niestety, skutki spowodowane ogólnoświatowym „wstrzymaniem…

Czytaj dalej
25 - 03 - 2020

Obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego w świetle projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy nr 239) na nowo definiuje zasady wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi i podmiotami niepublicznymi. Jeżeli uda się zrealizować założenia projektu, będziemy mogli mówić o nowej erze doręczeń. Celem projektodawcy…

Czytaj dalej
23 - 03 - 2020

Odpowiedzialność menadżera za długi firmy w obliczu COVID-19

Ogłoszona przez WHO pandemia COVID-19, podejmowane przez rządy kolejnych państw środki ostrożności takie jak kwarantanna, ograniczanie swobody przemieszczania się, ograniczanie zgromadzeń, zamykanie sklepów, lokali gastronomicznych, szkół, kościołów, kin i teatrów, zamykanie zakładów pracy…

Czytaj dalej