Blog

Home Home
20 - 05 - 2019

Czy można i jak zawiesić postępowanie egzekucyjne na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości?

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wstrzymuje z automatu prowadzonych wobec dłużnika postępowań egzekucyjnych. W związku z tym – w okresie pomiędzy złożeniem wniosku upadłościowego a jego rozpoznaniem przez Sąd – dłużnik nie korzysta z żadnej ochrony, umożliwiającej obronę przed…

Czytaj dalej
11 - 03 - 2019

Czy można ogłosić upadłość w przypadku jednego wierzyciela?

Postępowanie wobec przedsiębiorców W przypadku dochodzenia roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, który jest przedsiębiorcą, warunkiem ogłoszenia upadłości jest m.in. stan wielości wierzycieli. Oznacza to, że nie można ogłosić upadłości, jeżeli dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela,…

Czytaj dalej