Blog

Home Home
17 - 02 - 2020

Dłużnik w restrukturyzacji – czy warto utrzymać współpracę handlową?

Scenariusz z reguły jest bardzo podobny: dostajemy zawiadomienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (PPU, PU lub sanacja) naszego kontrahenta, w którym zamieszczono mnóstwo niezrozumiałych dla nas pouczeń i przepisów. Nagle nie wiemy co powinniśmy zrobić i jak zareagować na przedstawiony…

Czytaj dalej
12 - 02 - 2020

Opłata od wniosku o uzasadnienie

Przed gruntowną nowelizacją KPC (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) często w praktyce zdarzało się, że pomimo wniesienia przez stronę postępowania cywilnego wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem,…

Czytaj dalej
03 - 02 - 2020

Odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej

Analizując problem odpowiedzialności za zobowiązania w spółce cywilnej należy wyjść od tego, czym w ogóle jest spółka cywilna. Spółka cywilna to nic innego jak umowa. Jest to  stosunek zobowiązaniowy między co najmniej dwoma wspólnikami. Spółka cywilna nie występuje w obrocie jako odrębny podmiot.…

Czytaj dalej
31 - 01 - 2020

Zawarcie układu – i co dalej?

Cel - układ Każda z czterech procedur restrukturyzacyjnych ma na celu zawarcie układu z wierzycielami. Załóżmy więc, że wierzyciele pozytywnie ocenili propozycje układowe złożone przez dłużnika, zagłosowali za przyjęciem układu, a po podliczeniu głosów sędzia-komisarz (lub nadzorca układu…

Czytaj dalej
30 - 01 - 2020

Postępowanie o zatwierdzenie układu - charakterystyka

Samodzielność dłużnika Po­stę­po­wa­nie o za­twier­dze­nie ukła­du jest naj­prost­szym i naj­mniej sfor­ma­li­zo­wa­nym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Opiera się ono na własnych działaniach i inicjatywie dłużnika, a udział sądu jest minimalny. W toku tego postępowania dłużnik…

Czytaj dalej
27 - 01 - 2020

Wierzyciel pauliański, a upadłość osoby trzeciej

Dłużnik popadający w tarapaty finansowe nie zawsze zachowuje się uczciwie. Niekiedy działa na szkodę wierzycieli i różnymi sposobami wyzbywa się swojego majątku. To powoduje, że zainicjowana przez wierzycieli egzekucja trafia w próżnię – dłużnik nie ma już majątku, a więc działania komornika…

Czytaj dalej
23 - 01 - 2020

Upadłość – ile to kosztuje?

Jednym z pierwszych pytań, które stawiają sobie osoby zainteresowane upadłością konsumencką, jest pytanie: ile to będzie kosztowało? Niewiele, bowiem opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi jedynie 30 zł. Dlaczego tak mało? Dlatego, że głównym celem upadłości konsumenckiej…

Czytaj dalej
08 - 01 - 2020

Kolizja wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości

Co powinien zrobić przedsiębiorca, jeżeli jest już niewypłacalny i na dniach upływa mu termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a jednocześnie chciałby spróbować zawrzeć układ z wierzycielami i zachować przedsiębiorstwo? Odpowiedź brzmi: powinien złożyć dwa wnioski, tj. o ogłoszenie…

Czytaj dalej
02 - 01 - 2020

Opłata od wniosku o stwierdzenie wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Postanowienie o wykonaniu układu jest formalnym potwierdzeniem pomyślnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, czyli dobrowolnej realizacji układu lub przymusowego wyegzekwowania wierzytelności objętych układem. Orzeczenie sądu restrukturyzacyjnego obwieszczane jest w Monitorze Sądowym…

Czytaj dalej
27 - 12 - 2019

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością. Jak reagować na te dwie sytuacje?

W jednym z lipcowych wpisów na naszym blogu, który możesz przeczytać TUTAJ, zastanawialiśmy się, kiedy przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak wówczas wskazaliśmy, obowiązek ten powstaje, gdy przedsiębiorca popada w stan niewypłacalności. Niewypłacalność zaś to sytuacja,…

Czytaj dalej

Nota prawna