Blog

Home Home
20 - 08 - 2019

Postępowanie sanacyjne. Wady i zalety

Czym jest sanacja? Postępowanie sanacyjne jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które to postępowanie – oprócz zasadniczej funkcji postępowań restrukturyzacyjnych, tj. uniknięcia ogłoszenia upadłości – umożliwia wieloaspektową naprawę przedsiębiorstwa. Krótki opis czterech…

Czytaj dalej
18 - 08 - 2019

Jak się nie zabezpieczać na wypadek upadłości kontrahenta?

Szczepionka na upadłość Niewypłacalność jest zaraźliwa. Przekonał się o tym niejeden przedsiębiorca, którego kontrahent popadł w finansowe tarapaty. W fachowych opracowaniach mówi się nawet o ciągach upadłościowych albo – co jeszcze bardziej obrazowe – o efekcie domina. Nieregulowanie zobowiązań…

Czytaj dalej
06 - 08 - 2019

Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Podstawowym celem restrukturyzacji, niezależnie od doboru konkretnego rodzaju postępowania, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Poprzez wdrożenie środków restrukturyzacyjnych oraz zawarcie układu z wierzycielami dłużnik ma przezwyciężyć problemy ekonomiczne i zaspokoić jednocześnie…

Czytaj dalej
05 - 08 - 2019

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe, stanowi formę sądowego dochodzenia swoich praw przez wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Jak każda procedura sądowa, charakteryzuje się określonymi rygorami oraz sformalizowaniem. Jednym z kluczowych etapów jest sporządzenie przez syndyka listy wierzytelności,…

Czytaj dalej
05 - 08 - 2019

Zaskarżenie listy wierzytelności, czyli tzw. sprzeciwy w upadłości

We wcześniejszych wpisach na naszym blogu poruszaliśmy temat listy wierzytelności, sporządzanej przez Syndyka w toku postępowania upadłościowego. Lista ta stanowi sposób ustalenia kręgu uczestników, których wierzytelność została uznana za istniejącą, a przez to uprawniającą do zaspokojenia…

Czytaj dalej
05 - 08 - 2019

Czy szpital może ogłosić upadłość?

Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, w pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na to,  że najczęściej, gdy mówimy „szpital”, chodzi nam o samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – tzw. SPZOZ. Mamy jednak świadomość tego, że przecież nie tylko szpitale państwowe wykonują działalność…

Czytaj dalej
21 - 07 - 2019

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

W postępowaniu upadłościowym, inaczej niż w postępowaniu restrukturyzacyjnym, warunkiem uzyskania zaspokojenia przez wierzyciela jest zgłoszenie wierzytelności. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wszystkim wierzycielom upadłego, a więc wszystkim osobom, które twierdzą, że…

Czytaj dalej
21 - 07 - 2019

Czy wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza zawieszenie egzekucji?

Każde z czterech postępowań restrukturyzacyjnych ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy uregulowanie swoich długów, naprawę sytuacji finansowej, a w konsekwencji – uniknięcie upadłości. Nierzadko jednak decyzja o wnioskowaniu o wszczęcie jednej z sądowych procedur restrukturyzacyjnych zapada,…

Czytaj dalej
20 - 07 - 2019

Postępowanie restrukturyzacyjne – co oznacza i jakie są rodzaje?

Postępowania restrukturyzacyjne podobnie jak postępowania upadłościowe są prowadzone wobec dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez wyposażenie dłużnika w szeroki wachlarz procedur…

Czytaj dalej
19 - 07 - 2019

Dlaczego powstała ustawa – Prawo Restrukturyzacyjne?

Geneza reformy Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z jednej strony wprowadziła zupełnie nowe postępowania restrukturyzacyjne, a z drugiej gruntownie przekształciła przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Stopień…

Czytaj dalej