Blog

Home Home
17 - 06 - 2020

Rada wierzycieli – pomoc czy przeszkoda?

Rada wierzycieli jest jednym z organów postępowania upadłościowego oraz poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych (rada nie występuje w postępowaniu o zatwierdzenie układu). Głównym jej zadaniem jest reprezentowanie interesu wierzycieli przed sędzią-komisarzem i sądem upadłościowym. Rada…

Czytaj dalej
11 - 06 - 2020

Powołanie i rezygnacja członka zarządu niewypłacalnej spółki

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się wybranymi problemami z zakresu posiłkowej odpowiedzialności członków zarządu za długi niewypłacalnej spółki (art. 299 k.s.h.). Motywem przewodnim będzie czas. Sprawdzimy bowiem, jaki wpływ na odpowiedzialność członka zarządu ma moment jego powołania oraz rezygnacji.…

Czytaj dalej
04 - 06 - 2020

Odpowiedzialność karna upadłego

Choć na hasło „odpowiedzialność karna” pierwszy na myśl przychodzi Kodeks karny, nie posiada on w tym względzie monopolu. Przepisy karne goszczą także w ustawach, które na pierwszy rzut oka wydają się z represją karną nie mieć nic wspólnego. Znaleźć je można również w Prawie upadłościowym,…

Czytaj dalej
29 - 05 - 2020

Wpływ upadłości na wybrane umowy cywilnoprawne

Nie da się funkcjonować w dzisiejszym świecie bez nawiązywania stosunków cywilnoprawnych. Nawet idąc do kiosku w celu nabycia ulubionego czasopisma będziemy przecież musieli zawrzeć umowę sprzedaży. Skoro dokonując czynności życia codziennego chcąc nie chcąc zawieramy umowy cywilnoprawne, tym…

Czytaj dalej
20 - 04 - 2020

COVID-19 a prawodawstwo w zakresie upadłości i restrukturyzacji na świecie

Eksperci z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, Bartosz Sierakowski oraz Maciej Wiśniewski, przedstawiają najważniejsze informacje ze świata o sposobach walki z konsekwencjami COVID 19 w różnych krajach świata w zakresie odnoszącym się do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Analiza…

Czytaj dalej
20 - 04 - 2020

Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze

Normalną drogą dochodzenia roszczenia przez wierzyciela jest wszczęcie postępowania cywilnego, a następnie, w razie braku reakcji ze strony dłużnika, egzekucja. Wytoczenie powództwa wiąże się jednak z wysokimi kosztami, których wierzyciel chce przecież za wszelką cenę uniknąć. Obecnie, maksymalna…

Czytaj dalej
17 - 04 - 2020

Nowa ustawa o transakcjach handlowych – kiedy należy ją stosować?

Na początku kwietnia 2020 r., na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazał się komunikat w sprawie wstrzymania i zawieszenia terminów sądowych.  Zabieg legislacyjny został wprowadzony jedną z ustaw (ustawa z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach…

Czytaj dalej
16 - 04 - 2020

Na czym polega likwidacja masy upadłości?

Zgodnie z naczelną zasadą Prawa upadłościowego – zasadą optymalizacji, postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu. Ponadto, jeśli racjonalne względy na to pozwolą, należy zachować przedsiębiorstwo dłużnika. Skoro…

Czytaj dalej
15 - 04 - 2020

Nowe przepisy dotyczące zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym dłużnika uzależniony jest od złożenia pisma procesowego, które prawo upadłościowe określa mianem „zgłoszenia wierzytelności”. Z urzędu brane są pod uwagę jedynie m.in. należności ze stosunku pracy, wierzytelności zabezpieczone hipoteką (w tym…

Czytaj dalej
31 - 03 - 2020

Niezgodne z prawem zwolnienie pracownika a ogłoszenie upadłości pracodawcy

Naturalnym odruchem każdego kto popadł w tarapaty finansowe jest próba obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Tzw. „cięcie kosztów” można prowadzić na różne sposoby. Często spotykaną formą jest przeprowadzenie redukcji zatrudnienia. Niestety, nie zawsze dokonuje się to zgodnie z prawem.…

Czytaj dalej

Nota prawna