Blog

Home Home
23 - 07 - 2020

Los wierzytelności nieuwzględnionej w spisie – o sprzeciwie słów kilka

Prawo restrukturyzacyjne zawiera przepisy regulujące cztery różne postępowania restrukturyzacyjne. Nieodzownym elementem każdego z nich jest spis wierzytelności. Co jednak w sytuacji, gdy nasza wierzytelności nie pojawi się w spisie? Czy wierzyciel został wyposażony w instrumenty ochronne?…

Czytaj dalej
16 - 07 - 2020

Układ częściowy – kiedy i dla kogo?

Naczelnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Ustawodawca zaprojektował cztery różne postępowania restrukturyzacyjne, aby istniała „skrojona” dla danego dłużnika procedura umożliwiająca zażegnanie trudności ekonomicznych. Skoro zatem legislatywa…

Czytaj dalej
15 - 07 - 2020

Prawomocnie zatwierdzony układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym – i co dalej?

Zasadniczym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Aby osiągnąć ten cel przedsiębiorca-dłużnik musi często przejść żmudną i niełatwą fazę sądową obejmującą realizację…

Czytaj dalej
01 - 07 - 2020

Postępowanie o zatwierdzenie układu w uproszczonym trybie – czyli uproszczone postępowania restrukturyzacyjne

Kolejna odsłona Tarczy Antykryzysowej (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, dalej także jako: „Ustawa”)…

Czytaj dalej
23 - 06 - 2020

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasach COVID-19

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy na naszym blogu (np. TUTAJ), w razie zaistnienia stanu niewypłacalności, na dłużniku ciąży z mocy art. 21 ust. 1 p.u. obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niezłożenie wniosku w zakreślonym przez Prawo upadłościowe terminie może się wiązać z negatywnymi…

Czytaj dalej
17 - 06 - 2020

Rada wierzycieli – pomoc czy przeszkoda?

Rada wierzycieli jest jednym z organów postępowania upadłościowego oraz poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych (rada nie występuje w postępowaniu o zatwierdzenie układu). Głównym jej zadaniem jest reprezentowanie interesu wierzycieli przed sędzią-komisarzem i sądem upadłościowym. Rada…

Czytaj dalej
11 - 06 - 2020

Powołanie i rezygnacja członka zarządu niewypłacalnej spółki

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się wybranymi problemami z zakresu posiłkowej odpowiedzialności członków zarządu za długi niewypłacalnej spółki (art. 299 k.s.h.). Motywem przewodnim będzie czas. Sprawdzimy bowiem, jaki wpływ na odpowiedzialność członka zarządu ma moment jego powołania oraz rezygnacji.…

Czytaj dalej
04 - 06 - 2020

Odpowiedzialność karna upadłego

Choć na hasło „odpowiedzialność karna” pierwszy na myśl przychodzi Kodeks karny, nie posiada on w tym względzie monopolu. Przepisy karne goszczą także w ustawach, które na pierwszy rzut oka wydają się z represją karną nie mieć nic wspólnego. Znaleźć je można również w Prawie upadłościowym,…

Czytaj dalej
29 - 05 - 2020

Wpływ upadłości na wybrane umowy cywilnoprawne

Nie da się funkcjonować w dzisiejszym świecie bez nawiązywania stosunków cywilnoprawnych. Nawet idąc do kiosku w celu nabycia ulubionego czasopisma będziemy przecież musieli zawrzeć umowę sprzedaży. Skoro dokonując czynności życia codziennego chcąc nie chcąc zawieramy umowy cywilnoprawne, tym…

Czytaj dalej
20 - 04 - 2020

COVID-19 a prawodawstwo w zakresie upadłości i restrukturyzacji na świecie

Eksperci z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, Bartosz Sierakowski oraz Maciej Wiśniewski, przedstawiają najważniejsze informacje ze świata o sposobach walki z konsekwencjami COVID 19 w różnych krajach świata w zakresie odnoszącym się do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Analiza…

Czytaj dalej

Nota prawna