Blog

Home Home
11 - 09 - 2019

Co czeka przedsiębiorcę, który nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?

Jak szczegółowo wyjaśnialiśmy w jednym z lipcowych wpisów (dostępnym TUTAJ), dłużnik jest obowiązany złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie trzydziestu dni od powstania stanu niewypłacalności. W spółce obowiązek złożenia wniosku spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia…

Czytaj dalej
29 - 08 - 2019

Kiedy przedsiębiorca posługuje się dodatkowym oznaczeniem „w restrukturyzacji”?

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego wprowadzają ogólną zasadę informowania uczestników obrotu gospodarczego o szczególnym statusie prawnym przedsiębiorcy, który podejmuje działania mające na celu zawarcie układu z wierzycielami z uwagi na zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność. Pojęcie…

Czytaj dalej
26 - 08 - 2019

Czym jest postępowanie zabezpieczające na gruncie prawa upadłościowego?

Chcąc ująć istotę i cel postępowania zabezpieczającego w jednym zdaniu, należy stwierdzić krótko: Służy ono ochronie majątku dłużnika. W tym miejscu musimy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: przed czym należy chronić majątek dłużnika? Majątek dłużnika będziemy chronić przed jego potencjalnym…

Czytaj dalej
22 - 08 - 2019

Syndyk – kto to taki?

Syndyk a tymczasowy nadzorca sądowy Najkrócej rzecz ujmując, syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Do jego powołania dochodzi w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości. Nie występuje on zatem w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w którym to sąd dopiero bada zasadność…

Czytaj dalej
20 - 08 - 2019

Postępowanie sanacyjne. Wady i zalety

Czym jest sanacja? Postępowanie sanacyjne jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które to postępowanie – oprócz zasadniczej funkcji postępowań restrukturyzacyjnych, tj. uniknięcia ogłoszenia upadłości – umożliwia wieloaspektową naprawę przedsiębiorstwa. Krótki opis czterech…

Czytaj dalej
18 - 08 - 2019

Jak się nie zabezpieczać na wypadek upadłości kontrahenta?

Szczepionka na upadłość Niewypłacalność jest zaraźliwa. Przekonał się o tym niejeden przedsiębiorca, którego kontrahent popadł w finansowe tarapaty. W fachowych opracowaniach mówi się nawet o ciągach upadłościowych albo – co jeszcze bardziej obrazowe – o efekcie domina. Nieregulowanie zobowiązań…

Czytaj dalej
06 - 08 - 2019

Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Podstawowym celem restrukturyzacji, niezależnie od doboru konkretnego rodzaju postępowania, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Poprzez wdrożenie środków restrukturyzacyjnych oraz zawarcie układu z wierzycielami dłużnik ma przezwyciężyć problemy ekonomiczne i zaspokoić jednocześnie…

Czytaj dalej
05 - 08 - 2019

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe, stanowi formę sądowego dochodzenia swoich praw przez wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Jak każda procedura sądowa, charakteryzuje się określonymi rygorami oraz sformalizowaniem. Jednym z kluczowych etapów jest sporządzenie przez syndyka listy wierzytelności,…

Czytaj dalej
05 - 08 - 2019

Zaskarżenie listy wierzytelności, czyli tzw. sprzeciwy w upadłości

We wcześniejszych wpisach na naszym blogu poruszaliśmy temat listy wierzytelności, sporządzanej przez Syndyka w toku postępowania upadłościowego. Lista ta stanowi sposób ustalenia kręgu uczestników, których wierzytelność została uznana za istniejącą, a przez to uprawniającą do zaspokojenia…

Czytaj dalej
05 - 08 - 2019

Czy szpital może ogłosić upadłość?

Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, w pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na to,  że najczęściej, gdy mówimy „szpital”, chodzi nam o samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – tzw. SPZOZ. Mamy jednak świadomość tego, że przecież nie tylko szpitale państwowe wykonują działalność…

Czytaj dalej

Nota prawna