Blog

Home Home
31 - 03 - 2019

Czy spółka osobowa ma zdolność upadłościową?

Postępowanie upadłościowe prowadzi się wobec podmiotów niewypłacalnych. Nie oznacza to jednak, że każdy uczestnik obrotu gospodarczego może zostać postawiony w stan upadłości. Warunkiem ogłoszenia upadłości wobec danej osoby jest posiadanie przez nią tzw. zdolności upadłościowej. Ustawa – Prawo…

Czytaj dalej
11 - 03 - 2019

Czy można ogłosić upadłość w przypadku jednego wierzyciela?

Postępowanie wobec przedsiębiorców W przypadku dochodzenia roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, który jest przedsiębiorcą, warunkiem ogłoszenia upadłości jest m.in. stan wielości wierzycieli. Oznacza to, że nie można ogłosić upadłości, jeżeli dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela,…

Czytaj dalej
06 - 08 - 2018

Jak ogłosić upadłość firmy?

Kiedy zaczynamy myśleć o upadłości? Zanim odpowiemy na pytanie, jak ogłosić upadłość firmy, zastanówmy się, kiedy powinniśmy zacząć myśleć o przygotowaniu do procesu upadłości. Pierwsze symptomy kryzysu w firmie to zazwyczaj zatory płatnicze, a ich „żywym” sygnałem są telefony od kontrahentów…

Czytaj dalej