Blog

Home Home
25 - 09 - 2019

Czy spółki może nie być stać na upadłość?

Tytułowe pytanie zdaje się być co najmniej przewrotne. Jakże to, czyż można być zbyt ubogim, aby upaść? Można. I nie jest to wcale przypadek rzadki. Zupełny bankrut nie upadnie Upadłość zwykło się wiązać ze stanem braku środków na zaspakajanie wierzycieli. W powszechnym przekonaniu upadłość…

Czytaj dalej
22 - 09 - 2019

Przyspieszone postępowanie układowe – wady i zalety

Czym jest przyspieszone postępowanie układowe? Przyspieszone postępowanie układowe to jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Jego nadrzędnym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Szczególny charakter przyspieszonego postępowania…

Czytaj dalej
18 - 09 - 2019

Jakie wierzytelności nie są objęte układem?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zrozumieć czym jest układ w restrukturyzacji, jaki jest jego cel i jaka może być jego treść. Ponadto, przed przeczytaniem niniejszego wpisu, warto wiedzieć jakie wierzytelności są objęte układem. Na wszystkie te pytania znajdą Państwo odpowiedź…

Czytaj dalej
16 - 09 - 2019

Czy można ogłosić upadłość spółki cywilnej?

Przepisy ustawy – Prawo upadłościowe stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a ponadto do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych oraz…

Czytaj dalej
13 - 09 - 2019

Jakie wierzytelności są objęte układem?

Układ i jego cel Zanim odpowiemy sobie na pytanie jakie wierzytelności są objęte układem, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym w ogóle ten układ jest i jaki cel powinien spełniać. W każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, o których więcej informacji znajdziecie Państwo…

Czytaj dalej
12 - 09 - 2019

Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe nie zostało dotychczas kompleksowo uregulowane w prawie polskim, a samo pojęcie nie doczekało się jednej definicji. Crowdfunding najogólniej można ująć jako rodzaj społecznej zbiórki prowadzonej za pośrednictwem platform internetowych na rzecz…

Czytaj dalej
11 - 09 - 2019

Co czeka przedsiębiorcę, który nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?

Jak szczegółowo wyjaśnialiśmy w jednym z lipcowych wpisów (dostępnym TUTAJ), dłużnik jest obowiązany złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie trzydziestu dni od powstania stanu niewypłacalności. W spółce obowiązek złożenia wniosku spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia…

Czytaj dalej
29 - 08 - 2019

Kiedy przedsiębiorca posługuje się dodatkowym oznaczeniem „w restrukturyzacji”?

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego wprowadzają ogólną zasadę informowania uczestników obrotu gospodarczego o szczególnym statusie prawnym przedsiębiorcy, który podejmuje działania mające na celu zawarcie układu z wierzycielami z uwagi na zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność. Pojęcie…

Czytaj dalej
26 - 08 - 2019

Czym jest postępowanie zabezpieczające na gruncie prawa upadłościowego?

Chcąc ująć istotę i cel postępowania zabezpieczającego w jednym zdaniu, należy stwierdzić krótko: Służy ono ochronie majątku dłużnika. W tym miejscu musimy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: przed czym należy chronić majątek dłużnika? Majątek dłużnika będziemy chronić przed jego potencjalnym…

Czytaj dalej
22 - 08 - 2019

Syndyk – kto to taki?

Syndyk a tymczasowy nadzorca sądowy Najkrócej rzecz ujmując, syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Do jego powołania dochodzi w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości. Nie występuje on zatem w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w którym to sąd dopiero bada zasadność…

Czytaj dalej

Nota prawna