Blog

Home Home
12 - 05 - 2023

Zastrzeżenia wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Pierwsza część postępowania o zatwierdzenie układu, w ramach której odbywa się głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi, toczy się poza sądem. Nad jej przebiegiem czuwa nadzorca układu. Dopiero po zakończeniu głosowania i złożeniu przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie przyjętego…

Czytaj dalej
05 - 05 - 2023

Jakie dokumenty należy przygotować, aby zainicjować postępowanie o zatwierdzenie układu?

Ogromna popularność postępowania o zatwierdzenie układu na tle pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych wynika z wielu czynników, a do najważniejszych z nich z pewnością zaliczyć należy łatwą dostępność tej procedury. O jej wszczęciu nie decyduje sąd, a zatem dłużnik nie musi w niepewności…

Czytaj dalej
04 - 05 - 2023

Ochrona przed egzekucją w PZU 2.0

Egzekucja z majątku dłużnika a propozycja ścieżki restrukturyzacji Utrapieniem przedsiębiorstw borykających się z płynnością finansową, będących w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością niewątpliwie są prowadzone wobec ich majątku egzekucje. Stąd też, stając przed wyborem…

Czytaj dalej
19 - 04 - 2023

O czym warto pamiętać przy zgłaszaniu wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Mimo tego, że Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje już od ponad 2 lat, w dalszym ciągu wielu wierzycieli przyzwyczajonych do dokonywania zgłoszeń w formie papierowej najchętniej pozostałaby przy tej formie. W obecnym stanie prawnym nie jest to już jednak możliwe i, czy tego chcemy, czy nie…

Czytaj dalej
17 - 04 - 2023

Sprzeciw co do odmowy uznania jego wierzytelności przez syndyka

Czy wierzyciel w sprzeciwie co do odmowy uznania jego wierzytelności przez syndyka może jeszcze powoływać się na „nowe dowody” dla wykazania faktów, które przywołał w zgłoszeniu wierzytelności? – odpowiedź Sądu Najwyższego 13 - 04 - 2023 Uchwałą z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt III…

Czytaj dalej
20 - 10 - 2022

Zagrożenie niewypłacalnością a odmowa wykonania wiążącego polecenia w zgrupowaniu spółek

W dniu 13 października 2022 roku weszła w życie długo wyczekiwana i szeroko komentowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Jej fundamentem jest zmodyfikowanie dotychczasowej, szczątkowej regulacji holdingów w tzw. prawo grupy spółek. Samo uczestnictwo w grupie spółek pozostaje fakultatywne,…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2022

Konwersja wierzytelności na udziały (akcje) w podwyższonym kapitale zakładowym jako jeden ze środków restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja w postaci sformalizowanej procedury przewidzianej ustawą, ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Środkiem do tego celu jest z kolei restrukturyzacja w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Innymi słowy, postępowanie ma zapewnić takie otoczenie prawne, aby dłużnik…

Czytaj dalej
13 - 10 - 2022

Struktura Krajowego Rejestru Zadłużonych

Rejestr dzieli się na dwie zasadnicze części – część, która nie wymaga od użytkownika zalogowania się oraz część dostępna wyłącznie dla osób posiadających konto w portalu. Portal Publiczny Część, która nie wymaga zalogowania to Portal Publiczny. Jak wskazano na stronie Rejestru, po wejściu…

Czytaj dalej
01 - 09 - 2022

Prowadzę egzekucję z nieruchomości a mój dłużnik ogłosił upadłość

Wcale nierzadko zdarza się, że w toku mocno zaawansowanej egzekucji z nieruchomości dochodzi do ogłoszenia upadłości jej właściciela. Co taka sytuacja oznacza dla wierzyciela? Czy nieruchomość upadłego zostanie sprzedana przez syndyka a efekty długiego i mozolnego postępowania zostaną zaprzepaszczone…

Czytaj dalej
19 - 07 - 2022

Czy mogę zgłosić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, jeśli minął już wyznaczony termin?

Warunkiem koniecznym prawidłowego podejmowania czynności w postępowaniu upadłościowym jest dotrzymywanie wyznaczonych na nie terminów. Uchybienie w tym zakresie może wiązać się z mniej lub bardziej dolegliwymi skutkami dla podejmującego określoną czynność. W dzisiejszym wpisie odpowiemy na…

Czytaj dalej

Nota prawna