Blog

Home Home
28 - 02 - 2024

Ilu wierzycieli musi zagłosować „za” układem, żeby doszło do zawarcia porozumienia?

Problemy ekonomiczne przedsiębiorcy aktywnego w obrocie gospodarczym niosą konsekwencje również dla jego współpracowników. Kontrahenci, dostawcy, pracownicy i inne osoby związane gospodarczo z przedsiębiorcą zaczynają odczuwać negatywne efekty trudnej sytuacji, w której się znalazł. Problem…

Czytaj dalej
26 - 02 - 2024

Tańsza skarga pauliańska po nowelizacji u.k.s.c. - ustawodawca motywuje wierzycieli do „pościgu” za majątkiem dłużników

Przy okazji dużej nowelizacji szeregu aktów prawnych z lipca 2023 r., ustawodawca wprowadził do u.k.s.c. 1 istotną redukcję opłaty w sprawach wszczętych z tzw. powództwa pauliańskiego. Wcześniej skarga pauliańska była „rozliczana” na zasadach ogólnych - przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej…

Czytaj dalej
04 - 01 - 2024

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie a odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej

Problemy finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź prostej spółki akcyjnej wiązać się mogą potencjalnie z dotkliwą sankcją przewidzianą dla członków zarządu takiej spółki w postaci osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania (odpowiednio – art. 299 KSH i art. 300132 KSH). Grozić…

Czytaj dalej
28 - 11 - 2023

Czy pisma składane za pośrednictwem krajowego rejestru zadłużonych wymagają wielokrotnego podpisu?

Wprowadzenie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe – Krajowego Rejestru Zadłużonych do porządku prawnego jest wyzwaniem zarówno dla doradców restrukturyzacyjnych, sądów, ale przede wszystkim dla dłużników oraz upadłych. System w dalszym ciągu posiada jeszcze wiele mankamentów…

Czytaj dalej
27 - 11 - 2023

Frankowicz a Syndyk Getin Noble Banku – czego się spodziewać po zgłoszeniu wierzytelności?

Dla zdecydowanej większości wierzycieli Getin Noble Banku stresujący okres zgłaszania swojej wierzytelności Syndykowi w systemie informatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych zakończył się już ponad miesiąc temu. Od tamtego momentu inicjatywę w postępowaniu upadłościowym ponownie przejął Syndyk,…

Czytaj dalej
23 - 11 - 2023

Jakie dokumenty należy przygotować, aby zainicjować postępowanie o zatwierdzenie układu?

Ogromna popularność postępowania o zatwierdzenie układu na tle pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych wynika z wielu czynników, a do najważniejszych z nich z pewnością zaliczyć należy szybkość i łatwą dostępność tej procedury. O jej otwarciu nie decyduje sąd, a zatem dłużnik nie musi w…

Czytaj dalej
22 - 11 - 2023

Wpływ umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym na zabezpieczenie hipoteczne obciążające nieruchomość osoby trzeciej

Przepisy Prawa upadłościowego otwierają przed osobą fizyczną, która utraciła możliwość spłaty swoich zobowiązań, możliwość rozpoczęcia tzw. „nowego startu” – uzyskania oddłużenia i pozostawienia za sobą problemów finansowych. Ustawodawca wyszedł z założenia, że zasady humanitaryzmu przełamują…

Czytaj dalej
25 - 08 - 2023

Frankowicz po terminie – nie jest za późno by zgłosić swoją wierzytelność w upadłości Getin Noble Banku!

21 sierpnia zakończył swój bieg wyznaczony przez sąd 30-dniowy termin na zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku. Nie oznacza to jednak, że wierzyciele, którzy chcieliby nadal dochodzić swoich wierzytelności względem upadłego banku pozostali bez możliwości działania.…

Czytaj dalej
25 - 07 - 2023

Frankowicz a KRZ – Czym jest system do obsługi upadłości?

Wraz z ogłoszeniem upadłości Get in Banku pojawia się pytanie o to, w jaki sposób przebiegać będzie postępowanie upadłościowe i czy informacje o nim będzie mógł uzyskać na bieżąco każdy z wierzycieli – kredytobiorców? Z powodu wielu wątpliwości w tym zakresie poniżej postaramy się pokrótce…

Czytaj dalej
21 - 07 - 2023

Frankowicz a potrącenie w upadłości - kiedy i jak tego dokonać?

W sytuacji, w której umowa o kredyt frankowy jest nieważna, mamy do czynienia z dwoma całkowicie odrębnymi względem siebie żądaniami.  Bank w takim wypadku może żądać od kredytobiorcy zwrotu wypłaconej mu kwoty kredytu.  Kredytobiorca z kolei domagać się może zwrotu wszystkich wpłat, które…

Czytaj dalej

Nota prawna