Blog

Home Home
02 - 11 - 2021

Wykonanie układu – praktyczne uwagi dla dłużnika i wierzyciela

Każde postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu zawarcie układu z wierzycielami – porozumienia regulującego wzajemne stosunki na linii dłużnik-wierzyciele, na mocy którego zobowiązania dłużnika zostaną zrestrukturyzowane. Mówiąc zatem w uproszczeniu, w toku postępowania dłużnik ustala za zgodą…

Czytaj dalej
21 - 10 - 2021

Wpis reprezentacji łącznej w KRS a jeden członek zarządu

Osoby prawne działają przez swoje organy. Wśród nich znajdują się i te, które imieniu osób prawnych składają oświadczenia woli. W przypadku spółek kapitałowych, uprawnienie do reprezentacji dzierży zazwyczaj zarząd. Może on być jednoosobowy albo wieloosobowy. O sposobie reprezentacji spółki…

Czytaj dalej
11 - 10 - 2021

Pozbawienie dłużnika zarządu w ramach przyspieszonego postępowania układowego

Przyspieszone postępowanie układowe, jako jeden z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami w uproszczonym trybie. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, co do zasady, nie pozbawia dłużnika prawa wykonywania zarządu nad jego majątkiem.…

Czytaj dalej
21 - 09 - 2021

Układ likwidacyjny

Likwidacja w restrukturyzacji – czy to możliwe? Restrukturyzacja przedsiębiorcy kojarzy się przede wszystkim z działaniami, której mają przywrócić równowagę finansową w strukturach firmy. Jeśli mówimy natomiast o restrukturyzacji sądowej, a więc prowadzonej z wykorzystaniem któregoś z postępowań,…

Czytaj dalej
31 - 08 - 2021

Jak wyłączyć mienie nienależące do upadłego z masy upadłości?

Wyobraźmy sobie następujący scenariusz. Wobec spółki zostaje ogłoszona upadłość. Do jej biura wkracza syndyk i sporządzona spis inwentarza, wciągając na niego znajdującego się w biurze laptopa. Laptop jest jednak własnością prezesa spółki, a nie samej spółki. Co powinien w takiej sytuacji zrobić…

Czytaj dalej
16 - 08 - 2021

Zakaz spełnienia świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem z mocy prawa i skutki jego naruszenia

Zakres wierzytelności objętych układem z mocy prawa Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wspominany układ, mówiąc w uproszczeniu, reguluje bowiem zasady zaspokojenia…

Czytaj dalej
13 - 08 - 2021

Zatwierdzenie układu w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Na temat ogólnych zagadnień dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego Tarczą 4.01 (dalej także jako: „Ustawa”) pisaliśmy już TUTAJ. Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jedynie krótkiego wycinka całej procedury: przebiegu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego…

Czytaj dalej
11 - 08 - 2021

Czego może dowiedzieć się wierzyciel, czyli prawo do informacji w uproszczonej restrukturyzacji

Od momentu wprowadzenia do polskiego prawa uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wiele podmiotów skorzystało z jego udogodnień. Jest to w pełni zrozumiałe. Procedura zapewnia dłużnikowi warunki do przeprowadzenia szybkiej restrukturyzacji, otaczając go w tym czasie szczególną ochroną…

Czytaj dalej
29 - 07 - 2021

Czynność prawna z osobą bliską na przedpolu jej upadłości – czy to bezpieczne?

Tak jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich wpisów (dostępny TUTAJ), w praktyce zdarza się, że dłużnicy zmagający się z problemami finansowymi nieuczciwie przenoszą swój majątek na bliskie osoby, licząc, że wierzyciele nie będą w stanie uzyskać z niego zaspokojenia. W ramach przykładu można…

Czytaj dalej
02 - 07 - 2021

Co robić, gdy syndyk uchybia swoim obowiązkom?

Sporządzenie spisu inwentarza, oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości, przygotowanie planu likwidacyjnego, a następnie jego wykonanie to tylko niektóre z obowiązków spoczywających na syndyku masy upadłości. Co jednak dzieje się w przypadku, kiedy nie wykonuje on należycie swoich…

Czytaj dalej

Nota prawna