Blog

Home Home
11 - 06 - 2021

Aukcja w pre-packu

Chociaż procedura przygotowanej likwidacji jest stosowana na rodzimym podwórku dopiero od kilku lat, praktyka chętnie sięga po tę formę likwidacji, ceniąc jej niepodważalne atuty: szybkość, redukcję kosztów likwidacji, jak i płynne przejęcie przedsiębiorstwa (ZCP lub składników majątkowych…

Czytaj dalej
12 - 02 - 2021

W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym stosuj odpowiednio, czyli kilka słów o art. 252, 253 i 256 Prawa restrukturyzacyjnego

Wśród postanowień Tarczy 4.01 znalazły się również przepisy konstruujące nowe narzędzie wspierające dłużników w zmaganiach z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Nowa procedura odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, którzy znaleźli się w…

Czytaj dalej
26 - 01 - 2021

Zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym osoby trzeciej

W jednym z poprzednich wpisów na naszym blogu (wpis ten można znaleźć TUTAJ) poruszyliśmy problematykę wpływu ogłoszenia upadłości osoby trzeciej na sytuację wierzyciela pauliańskiego. W ślad za wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 marca 2019 r., sygn. V CSK 13/18, wskazaliśmy, że upadłość ta swoim…

Czytaj dalej
26 - 01 - 2021

Konsekwencje braku regulowania zobowiązań w toku postępowania restrukturyzacyjnego

Kluczowym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Sformalizowana procedura ma zapewnić dłużnikowi odpowiednie warunki do podjęcia starań o naprawę swojego przedsiębiorstwa. Nie zawsze jednak twarda rzeczywistość wolnego rynku umożliwia natychmiastowe…

Czytaj dalej
19 - 01 - 2021

Spadek a upadłość spadkobiercy

Niektóre kategorie zdarzeń prawnych wymykają się wszelkim ludzkim planom. Bodaj najlepszym tego przykładem jest śmierć, która z perspektywy prawa spadkowego stanowi również chwilę, w której dochodzi do otwarcia spadku po zmarłym. Jako że spadek obejmuje prawa i obowiązki majątkowe, nic dziwnego,…

Czytaj dalej
30 - 12 - 2020

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a ochrona praw wierzycieli

Tarcza 4.0 (jak publicystycznie zwie się ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. 2020 r. poz.…

Czytaj dalej
29 - 12 - 2020

Konsekwencje dokonania przez dłużnika czynności bez zgody tymczasowego nadzorcy sądowego

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest jedną z form zabezpieczenia majątku dłużnika na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego (o otwarcie postępowania układowego albo sanacyjnego). Jego rolą jest – nomen omen – nadzorowanie poczynań dłużnika,…

Czytaj dalej
07 - 12 - 2020

Prawa i obowiązki menadżerów upadłej spółki

Kierowanie działalnością spółki spoczywa na barkach osób tworzących jej zarząd. To właśnie menedżerowie zasiadają za sterami spółki i podejmują kluczowe decyzje: obierają kierunki rozwoju, decydują o najważniejszych kontrahentach, czy też pozyskują dofinansowanie na zakup środków trwałych. Nie…

Czytaj dalej
01 - 12 - 2020

Opłata sądowa od sprzeciwu do listy lub spisu wierzytelności

Dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, o ile wierzyciel zdążył uczynić to w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, jest bezpłatne. Z kolei w postępowaniu restrukturyzacyjnym ustawa nie wymaga od wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności.…

Czytaj dalej
02 - 11 - 2020

Wpierw leczyć, czyli przestroga przed pochopnym wystąpieniem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

COVID-19 nie wybiera – ekonomiczne skutki pandemii dotknęły egalitarnie wszystkich uczestników obrotu - od dużych graczy giełdowych poczynając, na jednoosobowych przedsiębiorcach kończąc. Oczywiście te podmioty, które przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa dysponowały poduszką finansową,…

Czytaj dalej