Blog

Home Home
01 - 07 - 2022

Zasady udziału w rozprawie cywilnej – jak się zachować, które zająć miejsce, czego się spodziewać?

Konieczność wzięcia udziału w rozprawie może wynikać np. z faktu bycia stroną procesu (powodem lub pozwanym) lub otrzymania wezwania w charakterze świadka.  W pierwszej kolejności należy ustalić czy rozprawa ma zostać przeprowadzona stacjonarnie, czy zdalnie. Rozprawa stacjonarna Rozprawa…

Czytaj dalej
14 - 06 - 2022

Postępowanie o zatwierdzenie układu

PZU w ogólności PZU to powszechnie używany w branży upadłościowo-restrukturyzacyjnej skrót od nazwy jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, tj. postępowania o zatwierdzenie układu. Skorzystanie z tej procedury – analogicznie jak…

Czytaj dalej
30 - 05 - 2022

Głosujesz nad układem? Pamiętaj o właściwym pełnomocnictwie!

Temat z pozoru może wydawać się banalny – profesjonalny pełnomocnik nie powinien mieć problemów z przedłożeniem odpowiedniego pełnomocnictwa, z którego wynikać będzie jego uprawnienie do głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym (bądź w pewnych przypadkach także w postępowaniu…

Czytaj dalej
18 - 05 - 2022

Wyczerpanie trybu z art. 145 p.u. – Sąd Najwyższy wyznacza kierunek interpretacji

Ogłoszenie upadłości niesie za sobą konsekwencje na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są postępowania (np. sądowe, administracyjne) wszczęte przeciwko dłużnikowi jeszcze przed ogłoszeniem jego upadłości. Po tej chwili, niemal wszystkie procedury ulegają „zamrożeniu”. Wierzyciel, który zainicjował…

Czytaj dalej
24 - 03 - 2022

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie – ważna nowelizacja przepisów

Postępowanie pojednawcze inicjowane zawezwaniem do próby ugodowej to jeden ze sposobów prowadzących do kompromisu i polubownego załatwienia sprawy. Sprowadza się do wypracowania wspólnego stanowiska między stronami i zawarcia przed sądem ugody, która ma w zasadzie moc prawomocnego orzeczenia…

Czytaj dalej
11 - 03 - 2022

Wadium w procedurze pre-pack

Opisując w dużym uproszczeniu, procedura przygotowanej likwidacji, znana również pod nazwą pre-pack, polega na znalezieniu jeszcze przed właściwym etapem procedury upadłościowej nabywcy, któremu sprzedany zostanie majątek upadłego. Tytułowa instytucja pozwala skrócić postepowanie upadłościowe,…

Czytaj dalej
10 - 03 - 2022

Zmiany w katalogu wierzytelności objętych oraz wyłączonych z układu

Rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które weszły w życie 1 grudnia 2021 r., nie tylko przeniosły prowadzenie postepowań do systemu teleinformatycznego (Krajowy Rejestr Zadłużonych), istotnie przebudowały postępowanie o zatwierdzenie układu (potocznie…

Czytaj dalej
14 - 01 - 2022

Nowy wymóg formalny wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Z dniem 1 grudnia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego, na mocy której doszło nie tylko do przemodelowania postępowania o zatwierdzenie układu (2.0), oparcia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych o Krajowy Rejestr Zadłużonych, ale również m.in. do wprowadzenia…

Czytaj dalej
07 - 01 - 2022

Głosowanie nad przyjęciem układu w PZU 2.0

Jak już pisaliśmy na naszym blogu, 1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa nowelizująca, radykalnie przeobrażająca przepisy Prawa restrukturyzacyjnego. Zakres zmian jest dość szeroki, jednak szczególnie istotne modyfikacje dotknęły postępowanie o zatwierdzenie układu (po nowelizacji to postępowanie…

Czytaj dalej
30 - 12 - 2021

Określenie części dochodu upadłego niewchodzącej do masy upadłości

Zasada ogólna Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości wywiera wpływ na wiele płaszczyzn życia upadłego. Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian jest ta odnosząca się do sfery majątkowej. Wskazane rozstrzygnięcie powoduje bowiem przekształcenie się majątku upadłego w masę upadłości, na…

Czytaj dalej

Nota prawna