Blog

Home Home
21 - 06 - 2021

Skarga pauliańska – kilka słów o instrumencie ochrony wierzycieli

Kryzysowe sytuacje często są sprawdzianem uczciwości. Nie inaczej rzecz ma się w obrocie gospodarczym. Tam, gdzie pojawiają się perturbacje finansowe, tam dłużnik zazwyczaj będzie przechodził swego rodzaju test. Jeżeli przeznaczy cały swój majątek na sprawiedliwą spłatę wierzycieli, z egzaminu…

Czytaj dalej
16 - 06 - 2021

Plan i spisy, czyli jakie dokumenty trzeba przygotować zaraz po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

Prawidłowe sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się z koniecznością przebrnięcia przez szereg wymogów formalnych nakładanych przez ustawę na dłużnika. Samo ich spełnienie można uznać za ważny krok na drodze do uzdrowienia przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak,…

Czytaj dalej
11 - 06 - 2021

Aukcja w pre-packu

Chociaż procedura przygotowanej likwidacji jest stosowana na rodzimym podwórku dopiero od kilku lat, praktyka chętnie sięga po tę formę likwidacji, ceniąc jej niepodważalne atuty: szybkość, redukcję kosztów likwidacji, jak i płynne przejęcie przedsiębiorstwa (ZCP lub składników majątkowych…

Czytaj dalej
12 - 02 - 2021

W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym stosuj odpowiednio, czyli kilka słów o art. 252, 253 i 256 Prawa restrukturyzacyjnego

Wśród postanowień Tarczy 4.01 znalazły się również przepisy konstruujące nowe narzędzie wspierające dłużników w zmaganiach z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Nowa procedura odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, którzy znaleźli się w…

Czytaj dalej
26 - 01 - 2021

Zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym osoby trzeciej

W jednym z poprzednich wpisów na naszym blogu (wpis ten można znaleźć TUTAJ) poruszyliśmy problematykę wpływu ogłoszenia upadłości osoby trzeciej na sytuację wierzyciela pauliańskiego. W ślad za wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 marca 2019 r., sygn. V CSK 13/18, wskazaliśmy, że upadłość ta swoim…

Czytaj dalej
26 - 01 - 2021

Konsekwencje braku regulowania zobowiązań w toku postępowania restrukturyzacyjnego

Kluczowym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Sformalizowana procedura ma zapewnić dłużnikowi odpowiednie warunki do podjęcia starań o naprawę swojego przedsiębiorstwa. Nie zawsze jednak twarda rzeczywistość wolnego rynku umożliwia natychmiastowe…

Czytaj dalej
19 - 01 - 2021

Spadek a upadłość spadkobiercy

Niektóre kategorie zdarzeń prawnych wymykają się wszelkim ludzkim planom. Bodaj najlepszym tego przykładem jest śmierć, która z perspektywy prawa spadkowego stanowi również chwilę, w której dochodzi do otwarcia spadku po zmarłym. Jako że spadek obejmuje prawa i obowiązki majątkowe, nic dziwnego,…

Czytaj dalej
30 - 12 - 2020

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a ochrona praw wierzycieli

Tarcza 4.0 (jak publicystycznie zwie się ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. 2020 r. poz.…

Czytaj dalej
29 - 12 - 2020

Konsekwencje dokonania przez dłużnika czynności bez zgody tymczasowego nadzorcy sądowego

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest jedną z form zabezpieczenia majątku dłużnika na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego (o otwarcie postępowania układowego albo sanacyjnego). Jego rolą jest – nomen omen – nadzorowanie poczynań dłużnika,…

Czytaj dalej
07 - 12 - 2020

Prawa i obowiązki menadżerów upadłej spółki

Kierowanie działalnością spółki spoczywa na barkach osób tworzących jej zarząd. To właśnie menedżerowie zasiadają za sterami spółki i podejmują kluczowe decyzje: obierają kierunki rozwoju, decydują o najważniejszych kontrahentach, czy też pozyskują dofinansowanie na zakup środków trwałych. Nie…

Czytaj dalej

Nota prawna