Blog

Home Home
07 - 12 - 2020

Prawa i obowiązki menadżerów upadłej spółki

Kierowanie działalnością spółki spoczywa na barkach osób tworzących jej zarząd. To właśnie menedżerowie zasiadają za sterami spółki i podejmują kluczowe decyzje: obierają kierunki rozwoju, decydują o najważniejszych kontrahentach, czy też pozyskują dofinansowanie na zakup środków trwałych. Nie…

Czytaj dalej
01 - 12 - 2020

Opłata sądowa od sprzeciwu do listy lub spisu wierzytelności

Dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, o ile wierzyciel zdążył uczynić to w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, jest bezpłatne. Z kolei w postępowaniu restrukturyzacyjnym ustawa nie wymaga od wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności.…

Czytaj dalej
02 - 11 - 2020

Wpierw leczyć, czyli przestroga przed pochopnym wystąpieniem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

COVID-19 nie wybiera – ekonomiczne skutki pandemii dotknęły egalitarnie wszystkich uczestników obrotu - od dużych graczy giełdowych poczynając, na jednoosobowych przedsiębiorcach kończąc. Oczywiście te podmioty, które przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa dysponowały poduszką finansową,…

Czytaj dalej
22 - 10 - 2020

Odpowiedzialność prokurenta za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe zawiera zamknięty katalog podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika. Ponadto zawiera również zamknięty katalog podmiotów, które mają obowiązek z powyższej kompetencji skorzystać. W żadnym z tych katalogów nie znajdziemy wprost…

Czytaj dalej
24 - 09 - 2020

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a upadłość dłużnika

Na czym polega przewłaszczenie? Przewłaszczenie, jako forma zabezpieczenia wierzytelności, nie zostało w ustawie wprost uregulowane. Wyjątkiem jest przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności banku, którego normatywną podstawę stanowi art. 101 ust. 1 Prawa bankowego. W odniesieniu do…

Czytaj dalej
24 - 08 - 2020

Czynność zwykłego zarządu – jakie ma znaczenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Czynność zwykłego zarządu powinna kojarzyć się z prowadzeniem biznesu każdego dnia. Zarządzanie w tzw. zwykłym zakresie oznacza podejmowanie podstawowych decyzji biznesowych, dokonywanie stałych opłat oraz prowadzenie działalności, z uwzględnieniem jej podstawowego charakteru. Zakres czynności…

Czytaj dalej
19 - 08 - 2020

Pomoc publiczna na ratowanie jako jeden instrumentów pomocy publicznej dla przedsiębiorców

W poprzednim wpisie dotyczącym pomocy publicznej regulowanej ustawą z 16 lipca 2020 r. o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców omówiliśmy ogólne zasady udzielania pomocy publicznej, mającej na celu utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorcy, który znajduje…

Czytaj dalej
17 - 08 - 2020

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Cel wsparcia Drugim rodzajem pomocy, który przewiduje ustawa z dnia 16.07.2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. z 2020 r. poz. 1298; dalej jako: Ustawa) jest tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Zgodnie z pkt 28 Wytycznych…

Czytaj dalej
14 - 08 - 2020

Pomoc publiczna na restrukturyzację dla przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej

Spośród trzech form pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców ostatnią i bez wątpienia najszerszą stanowi pomoc na restrukturyzację. Podstawowym celem tego rodzaju wsparcia jest przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do bieżącego pokrywania kosztów działalności…

Czytaj dalej
12 - 08 - 2020

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy – wprowadzenie

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2020 poz. 1298, dalej także jako: „Ustawa”) weszła w życie 11 sierpnia 2020 r. Potrzeba interwencji legislacyjnej wynikała z konieczności kompleksowego ujęcia instrumentów…

Czytaj dalej

Nota prawna