Blog

Home Home
16 - 12 - 2021

Czy pozywając podmiot z innego państwa członkowskiego UE należy przetłumaczyć pozew?

Podstawowa zasada obowiązująca przy inicjowaniu sporów sądowych głosi, że powód podąża za pozwanym. Oznacza to tyle, że jeśli pozwany ma siedzibę lub miejsce zamieszkania np. we Francji, to bez względu na to w jakim kraju siedzibę lub miejsce zamieszkania ma powód, pozew należy wnieść do francuskiego…

Czytaj dalej
01 - 12 - 2021

Postępowanie o zatwierdzeniu układu 2.0 – ochrona dłużnika po dokonaniu obwieszczenia

1 grudnia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego, wprowadzająca nowe postępowanie o zatwierdzenie układu (tzw. PZU 2.0), będące połączeniem poprzedniej wersji oraz uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Wraz z nowelizacją, dłużnik otrzymał możliwość aktywacji…

Czytaj dalej
16 - 11 - 2021

Czym jest i od czego zależy suma, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Suma, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym jako wyraz jego pozycji prawnej Celem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Układ…

Czytaj dalej
02 - 11 - 2021

Wykonanie układu – praktyczne uwagi dla dłużnika i wierzyciela

Każde postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu zawarcie układu z wierzycielami – porozumienia regulującego wzajemne stosunki na linii dłużnik-wierzyciele, na mocy którego zobowiązania dłużnika zostaną zrestrukturyzowane. Mówiąc zatem w uproszczeniu, w toku postępowania dłużnik ustala za zgodą…

Czytaj dalej
21 - 10 - 2021

Wpis reprezentacji łącznej w KRS a jeden członek zarządu

Osoby prawne działają przez swoje organy. Wśród nich znajdują się i te, które imieniu osób prawnych składają oświadczenia woli. W przypadku spółek kapitałowych, uprawnienie do reprezentacji dzierży zazwyczaj zarząd. Może on być jednoosobowy albo wieloosobowy. O sposobie reprezentacji spółki…

Czytaj dalej
11 - 10 - 2021

Pozbawienie dłużnika zarządu w ramach przyspieszonego postępowania układowego

Przyspieszone postępowanie układowe, jako jeden z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami w uproszczonym trybie. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, co do zasady, nie pozbawia dłużnika prawa wykonywania zarządu nad jego majątkiem.…

Czytaj dalej
21 - 09 - 2021

Układ likwidacyjny

Likwidacja w restrukturyzacji – czy to możliwe? Restrukturyzacja przedsiębiorcy kojarzy się przede wszystkim z działaniami, której mają przywrócić równowagę finansową w strukturach firmy. Jeśli mówimy natomiast o restrukturyzacji sądowej, a więc prowadzonej z wykorzystaniem któregoś z postępowań,…

Czytaj dalej
31 - 08 - 2021

Jak wyłączyć mienie nienależące do upadłego z masy upadłości?

Wyobraźmy sobie następujący scenariusz. Wobec spółki zostaje ogłoszona upadłość. Do jej biura wkracza syndyk i sporządzona spis inwentarza, wciągając na niego znajdującego się w biurze laptopa. Laptop jest jednak własnością prezesa spółki, a nie samej spółki. Co powinien w takiej sytuacji zrobić…

Czytaj dalej
16 - 08 - 2021

Zakaz spełnienia świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem z mocy prawa i skutki jego naruszenia

Zakres wierzytelności objętych układem z mocy prawa Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wspominany układ, mówiąc w uproszczeniu, reguluje bowiem zasady zaspokojenia…

Czytaj dalej
13 - 08 - 2021

Zatwierdzenie układu w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Na temat ogólnych zagadnień dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego Tarczą 4.01 (dalej także jako: „Ustawa”) pisaliśmy już TUTAJ. Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jedynie krótkiego wycinka całej procedury: przebiegu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego…

Czytaj dalej

Nota prawna