Blog

Home Home
10 - 04 - 2023

Restrukturyzacja bez majątku

Rozważając różne instrumenty wspomagające przedsiębiorcę w przełamaniu impasu finansowego, często pojawia się pytanie o to, czy aby skorzystać z określonego narzędzia, zmagający się z problemami podmiot musi posiadać majątek. Jednym z najbardziej efektywnych instrumentów wsparcia przedsiębiorcy…

Czytaj dalej
29 - 03 - 2023

Re­struk­tu­ry­za­cja a pra­cow­ni­cy

Postępowanie o zatwierdzenie układu, czyli obecnie najpopularniejszy rodzaj postepowania restrukturyzacyjnego, zasadniczo nie ma wpływu na umowy o pracę. Jeśli przedsiębiorcy zależy na restrukturyzacji zatrudnienia z zastosowaniem metod analogicznych jak w postępowaniu upadłościowym (np. skrócenie…

Czytaj dalej
10 - 03 - 2023

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Kiedy mogę przeprowadzić restrukturyzację? Problemy finansowe, przestoje w płatności, a nawet bardzo ciężka sytuacja płynnościowa nie muszą doprowadzić do upadłości, działań syndyka oraz wyprzedaży majątku. Przedsiębiorca, bez względu na to, czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,…

Czytaj dalej
20 - 02 - 2023

Co się dzieje z długami w restrukturyzacji?

Rozpoczynając restrukturyzację, przedsiębiorca powinien się zastanowić, co chciałby w jej wyniku osiągnąć. Przykładowo, czy dla poprawy kondycji finansowej wystarczy mu rozłożenie spłaty zobowiązań na raty, czy też potrzebuje umorzenia części długów? Czy będzie w stanie spłacić zobowiązań w…

Czytaj dalej
10 - 02 - 2023

Ile trwa restrukturyzacja?

Postępowanie o zatwierdzenie układu („PZU”), czyli obecnie najbardziej popularne postępowanie restrukturyzacyjne, dzięki wysokiemu stopniowi odformalizowania odznacza się dwiema ważnymi zaletami. Po pierwsze, mniej formalności oznacza zmniejszenie kosztów związanych z wdrożeniem procedury.…

Czytaj dalej
30 - 01 - 2023

Ile kosztuje restrukturyzacja?

Decydując się na przeprowadzenie najbardziej popularnego postępowania restrukturyzacyjnego, tj. postępowania o zatwierdzenie układu, trzeba wziąć pod uwagę zarówno korzyści wynikające z postępowania, jak i wymogi, które musi spełnić podmiot wdrażający procedurę. Do tych ostatnich trzeba zaliczyć…

Czytaj dalej
20 - 01 - 2023

Czy restrukturyzacja chroni przed egzekucją?

Osoby szukające rozwiązania problemów finansowych swojej działalności gospodarczej często docierają do informacji o postępowaniu restrukturyzacyjnym. Porozumienie z wierzycielami daje nadzieję na ustabilizowanie kondycji finansowej i przywrócenie rentowności prowadzonego biznesu. Czy jednak…

Czytaj dalej
10 - 01 - 2023

Czy restrukturyzacja jest dla małych firm?

Jeśli zauważyłeś pierwsze kłopoty finansowe i przewidujesz, że sytuacja ta w ciągu najbliższych miesięcy nie ulegnie poprawie, postępowanie restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem, które może uchronić Cię przed postępowaniem upadłościowym i zakończeniem funkcjonowania Twojego biznesu. Postępowanie…

Czytaj dalej
20 - 10 - 2022

Zagrożenie niewypłacalnością a odmowa wykonania wiążącego polecenia w zgrupowaniu spółek

W dniu 13 października 2022 roku weszła w życie długo wyczekiwana i szeroko komentowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Jej fundamentem jest zmodyfikowanie dotychczasowej, szczątkowej regulacji holdingów w tzw. prawo grupy spółek. Samo uczestnictwo w grupie spółek pozostaje fakultatywne,…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2022

Konwersja wierzytelności na udziały (akcje) w podwyższonym kapitale zakładowym jako jeden ze środków restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja w postaci sformalizowanej procedury przewidzianej ustawą, ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Środkiem do tego celu jest z kolei restrukturyzacja w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Innymi słowy, postępowanie ma zapewnić takie otoczenie prawne, aby dłużnik…

Czytaj dalej

Nota prawna