Blog

Home Home
10 - 02 - 2023

Ile trwa restrukturyzacja?

Postępowanie o zatwierdzenie układu („PZU”), czyli obecnie najbardziej popularne postępowanie restrukturyzacyjne, dzięki wysokiemu stopniowi odformalizowania odznacza się dwiema ważnymi zaletami. Po pierwsze, mniej formalności oznacza zmniejszenie kosztów związanych z wdrożeniem procedury.…

Czytaj dalej
30 - 01 - 2023

Ile kosztuje restrukturyzacja?

Decydując się na przeprowadzenie najbardziej popularnego postępowania restrukturyzacyjnego, tj. postępowania o zatwierdzenie układu, trzeba wziąć pod uwagę zarówno korzyści wynikające z postępowania, jak i wymogi, które musi spełnić podmiot wdrażający procedurę. Do tych ostatnich trzeba zaliczyć…

Czytaj dalej
20 - 01 - 2023

Czy restrukturyzacja chroni przed egzekucją?

Osoby szukające rozwiązania problemów finansowych swojej działalności gospodarczej często docierają do informacji o postępowaniu restrukturyzacyjnym. Porozumienie z wierzycielami daje nadzieję na ustabilizowanie kondycji finansowej i przywrócenie rentowności prowadzonego biznesu. Czy jednak…

Czytaj dalej
10 - 01 - 2023

Czy restrukturyzacja jest dla małych firm?

Jeśli zauważyłeś pierwsze kłopoty finansowe i przewidujesz, że sytuacja ta w ciągu najbliższych miesięcy nie ulegnie poprawie, postępowanie restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem, które może uchronić Cię przed postępowaniem upadłościowym i zakończeniem funkcjonowania Twojego biznesu. Postępowanie…

Czytaj dalej
20 - 10 - 2022

Zagrożenie niewypłacalnością a odmowa wykonania wiążącego polecenia w zgrupowaniu spółek

W dniu 13 października 2022 roku weszła w życie długo wyczekiwana i szeroko komentowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Jej fundamentem jest zmodyfikowanie dotychczasowej, szczątkowej regulacji holdingów w tzw. prawo grupy spółek. Samo uczestnictwo w grupie spółek pozostaje fakultatywne,…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2022

Konwersja wierzytelności na udziały (akcje) w podwyższonym kapitale zakładowym jako jeden ze środków restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja w postaci sformalizowanej procedury przewidzianej ustawą, ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Środkiem do tego celu jest z kolei restrukturyzacja w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Innymi słowy, postępowanie ma zapewnić takie otoczenie prawne, aby dłużnik…

Czytaj dalej
13 - 10 - 2022

Struktura Krajowego Rejestru Zadłużonych

Rejestr dzieli się na dwie zasadnicze części – część, która nie wymaga od użytkownika zalogowania się oraz część dostępna wyłącznie dla osób posiadających konto w portalu. Portal Publiczny Część, która nie wymaga zalogowania to Portal Publiczny. Jak wskazano na stronie Rejestru, po wejściu…

Czytaj dalej
01 - 09 - 2022

Prowadzę egzekucję z nieruchomości a mój dłużnik ogłosił upadłość

Wcale nierzadko zdarza się, że w toku mocno zaawansowanej egzekucji z nieruchomości dochodzi do ogłoszenia upadłości jej właściciela. Co taka sytuacja oznacza dla wierzyciela? Czy nieruchomość upadłego zostanie sprzedana przez syndyka a efekty długiego i mozolnego postępowania zostaną zaprzepaszczone…

Czytaj dalej
19 - 07 - 2022

Czy mogę zgłosić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, jeśli minął już wyznaczony termin?

Warunkiem koniecznym prawidłowego podejmowania czynności w postępowaniu upadłościowym jest dotrzymywanie wyznaczonych na nie terminów. Uchybienie w tym zakresie może wiązać się z mniej lub bardziej dolegliwymi skutkami dla podejmującego określoną czynność. W dzisiejszym wpisie odpowiemy na…

Czytaj dalej
01 - 07 - 2022

Zasady udziału w rozprawie cywilnej – jak się zachować, które zająć miejsce, czego się spodziewać?

Konieczność wzięcia udziału w rozprawie może wynikać np. z faktu bycia stroną procesu (powodem lub pozwanym) lub otrzymania wezwania w charakterze świadka.  W pierwszej kolejności należy ustalić czy rozprawa ma zostać przeprowadzona stacjonarnie, czy zdalnie. Rozprawa stacjonarna Rozprawa…

Czytaj dalej

Nota prawna