Blog

Home Home
14 - 06 - 2022

Postępowanie o zatwierdzenie układu

PZU w ogólności PZU to powszechnie używany w branży upadłościowo-restrukturyzacyjnej skrót od nazwy jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, tj. postępowania o zatwierdzenie układu. Skorzystanie z tej procedury – analogicznie jak…

Czytaj dalej
30 - 05 - 2022

Głosujesz nad układem? Pamiętaj o właściwym pełnomocnictwie!

Temat z pozoru może wydawać się banalny – profesjonalny pełnomocnik nie powinien mieć problemów z przedłożeniem odpowiedniego pełnomocnictwa, z którego wynikać będzie jego uprawnienie do głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym (bądź w pewnych przypadkach także w postępowaniu…

Czytaj dalej
18 - 05 - 2022

Wyczerpanie trybu z art. 145 p.u. – Sąd Najwyższy wyznacza kierunek interpretacji

Ogłoszenie upadłości niesie za sobą konsekwencje na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są postępowania (np. sądowe, administracyjne) wszczęte przeciwko dłużnikowi jeszcze przed ogłoszeniem jego upadłości. Po tej chwili, niemal wszystkie procedury ulegają „zamrożeniu”. Wierzyciel, który zainicjował…

Czytaj dalej
24 - 03 - 2022

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie – ważna nowelizacja przepisów

Postępowanie pojednawcze inicjowane zawezwaniem do próby ugodowej to jeden ze sposobów prowadzących do kompromisu i polubownego załatwienia sprawy. Sprowadza się do wypracowania wspólnego stanowiska między stronami i zawarcia przed sądem ugody, która ma w zasadzie moc prawomocnego orzeczenia…

Czytaj dalej
11 - 03 - 2022

Wadium w procedurze pre-pack

Opisując w dużym uproszczeniu, procedura przygotowanej likwidacji, znana również pod nazwą pre-pack, polega na znalezieniu jeszcze przed właściwym etapem procedury upadłościowej nabywcy, któremu sprzedany zostanie majątek upadłego. Tytułowa instytucja pozwala skrócić postepowanie upadłościowe,…

Czytaj dalej
10 - 03 - 2022

Zmiany w katalogu wierzytelności objętych oraz wyłączonych z układu

Rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które weszły w życie 1 grudnia 2021 r., nie tylko przeniosły prowadzenie postepowań do systemu teleinformatycznego (Krajowy Rejestr Zadłużonych), istotnie przebudowały postępowanie o zatwierdzenie układu (potocznie…

Czytaj dalej
14 - 01 - 2022

Nowy wymóg formalny wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Z dniem 1 grudnia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego, na mocy której doszło nie tylko do przemodelowania postępowania o zatwierdzenie układu (2.0), oparcia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych o Krajowy Rejestr Zadłużonych, ale również m.in. do wprowadzenia…

Czytaj dalej
07 - 01 - 2022

Głosowanie nad przyjęciem układu w PZU 2.0

Jak już pisaliśmy na naszym blogu, 1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa nowelizująca, radykalnie przeobrażająca przepisy Prawa restrukturyzacyjnego. Zakres zmian jest dość szeroki, jednak szczególnie istotne modyfikacje dotknęły postępowanie o zatwierdzenie układu (po nowelizacji to postępowanie…

Czytaj dalej
30 - 12 - 2021

Określenie części dochodu upadłego niewchodzącej do masy upadłości

Zasada ogólna Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości wywiera wpływ na wiele płaszczyzn życia upadłego. Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian jest ta odnosząca się do sfery majątkowej. Wskazane rozstrzygnięcie powoduje bowiem przekształcenie się majątku upadłego w masę upadłości, na…

Czytaj dalej
16 - 12 - 2021

Czy pozywając podmiot z innego państwa członkowskiego UE należy przetłumaczyć pozew?

Podstawowa zasada obowiązująca przy inicjowaniu sporów sądowych głosi, że powód podąża za pozwanym. Oznacza to tyle, że jeśli pozwany ma siedzibę lub miejsce zamieszkania np. we Francji, to bez względu na to w jakim kraju siedzibę lub miejsce zamieszkania ma powód, pozew należy wnieść do francuskiego…

Czytaj dalej

Nota prawna