Blog

Home Home
13 - 10 - 2022

Struktura Krajowego Rejestru Zadłużonych

Rejestr dzieli się na dwie zasadnicze części – część, która nie wymaga od użytkownika zalogowania się oraz część dostępna wyłącznie dla osób posiadających konto w portalu. Portal Publiczny Część, która nie wymaga zalogowania to Portal Publiczny. Jak wskazano na stronie Rejestru, po wejściu…

Czytaj dalej
01 - 09 - 2022

Prowadzę egzekucję z nieruchomości a mój dłużnik ogłosił upadłość

Wcale nierzadko zdarza się, że w toku mocno zaawansowanej egzekucji z nieruchomości dochodzi do ogłoszenia upadłości jej właściciela. Co taka sytuacja oznacza dla wierzyciela? Czy nieruchomość upadłego zostanie sprzedana przez syndyka a efekty długiego i mozolnego postępowania zostaną zaprzepaszczone…

Czytaj dalej
19 - 07 - 2022

Czy mogę zgłosić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, jeśli minął już wyznaczony termin?

Warunkiem koniecznym prawidłowego podejmowania czynności w postępowaniu upadłościowym jest dotrzymywanie wyznaczonych na nie terminów. Uchybienie w tym zakresie może wiązać się z mniej lub bardziej dolegliwymi skutkami dla podejmującego określoną czynność. W dzisiejszym wpisie odpowiemy na…

Czytaj dalej
01 - 07 - 2022

Zasady udziału w rozprawie cywilnej – jak się zachować, które zająć miejsce, czego się spodziewać?

Konieczność wzięcia udziału w rozprawie może wynikać np. z faktu bycia stroną procesu (powodem lub pozwanym) lub otrzymania wezwania w charakterze świadka.  W pierwszej kolejności należy ustalić czy rozprawa ma zostać przeprowadzona stacjonarnie, czy zdalnie. Rozprawa stacjonarna Rozprawa…

Czytaj dalej
14 - 06 - 2022

Postępowanie o zatwierdzenie układu

PZU w ogólności PZU to powszechnie używany w branży upadłościowo-restrukturyzacyjnej skrót od nazwy jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, tj. postępowania o zatwierdzenie układu. Skorzystanie z tej procedury – analogicznie jak…

Czytaj dalej
30 - 05 - 2022

Głosujesz nad układem? Pamiętaj o właściwym pełnomocnictwie!

Temat z pozoru może wydawać się banalny – profesjonalny pełnomocnik nie powinien mieć problemów z przedłożeniem odpowiedniego pełnomocnictwa, z którego wynikać będzie jego uprawnienie do głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym (bądź w pewnych przypadkach także w postępowaniu…

Czytaj dalej
18 - 05 - 2022

Wyczerpanie trybu z art. 145 p.u. – Sąd Najwyższy wyznacza kierunek interpretacji

Ogłoszenie upadłości niesie za sobą konsekwencje na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są postępowania (np. sądowe, administracyjne) wszczęte przeciwko dłużnikowi jeszcze przed ogłoszeniem jego upadłości. Po tej chwili, niemal wszystkie procedury ulegają „zamrożeniu”. Wierzyciel, który zainicjował…

Czytaj dalej
24 - 03 - 2022

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie – ważna nowelizacja przepisów

Postępowanie pojednawcze inicjowane zawezwaniem do próby ugodowej to jeden ze sposobów prowadzących do kompromisu i polubownego załatwienia sprawy. Sprowadza się do wypracowania wspólnego stanowiska między stronami i zawarcia przed sądem ugody, która ma w zasadzie moc prawomocnego orzeczenia…

Czytaj dalej
11 - 03 - 2022

Wadium w procedurze pre-pack

Opisując w dużym uproszczeniu, procedura przygotowanej likwidacji, znana również pod nazwą pre-pack, polega na znalezieniu jeszcze przed właściwym etapem procedury upadłościowej nabywcy, któremu sprzedany zostanie majątek upadłego. Tytułowa instytucja pozwala skrócić postepowanie upadłościowe,…

Czytaj dalej
10 - 03 - 2022

Zmiany w katalogu wierzytelności objętych oraz wyłączonych z układu

Rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które weszły w życie 1 grudnia 2021 r., nie tylko przeniosły prowadzenie postepowań do systemu teleinformatycznego (Krajowy Rejestr Zadłużonych), istotnie przebudowały postępowanie o zatwierdzenie układu (potocznie…

Czytaj dalej

Nota prawna