Blog

Home Home
16 - 10 - 2019

Tymczasowy nadzorca sądowy – kompetencje, zadania i obowiązki

W odróżnieniu od syndyka, tymczasowy nadzorca sądowy (TNS) jest fakultatywnym (z tym, że po wejściu w życie nowelizacji p.u. TNS lub zarządca przymusowy będzie obowiązkowo wyznaczany w razie złożenia wniosku pre-packowego) organem postępowania o ogłoszenie upadłości, wyznaczanym przez sąd w…

Czytaj dalej
13 - 10 - 2019

Czy można złożyć zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości?

W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszczętym po dniu 1 stycznia 2016 r. dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątku dłużnika – wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2019 r. (III CZP 108/18). Pytanie prawne w przedmiotowej kwestii zadał…

Czytaj dalej
01 - 10 - 2019

Hojny w obliczu bankructwa – czy prawo upadłościowe zapobiega wyzbywaniu się majątku przez dłużnika?

Obserwując działania dłużników na tzw. przedpolu upadłości można odnieść wrażenie, że w owym okresie dłużnikom przyświeca przede wszystkim jakże pozytywnie odbierana na co dzień wśród ludzi cecha – szczodrość. Tym niemniej, hojność ta wyrażana w obliczu nadchodzącej upadłości zazwyczaj prowadzi…

Czytaj dalej
25 - 09 - 2019

Czy spółki może nie być stać na upadłość?

Tytułowe pytanie zdaje się być co najmniej przewrotne. Jakże to, czyż można być zbyt ubogim, aby upaść? Można. I nie jest to wcale przypadek rzadki. Zupełny bankrut nie upadnie Upadłość zwykło się wiązać ze stanem braku środków na zaspakajanie wierzycieli. W powszechnym przekonaniu upadłość…

Czytaj dalej
22 - 09 - 2019

Przyspieszone postępowanie układowe – wady i zalety

Czym jest przyspieszone postępowanie układowe? Przyspieszone postępowanie układowe to jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Jego nadrzędnym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Szczególny charakter przyspieszonego postępowania…

Czytaj dalej
18 - 09 - 2019

Jakie wierzytelności nie są objęte układem?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zrozumieć czym jest układ w restrukturyzacji, jaki jest jego cel i jaka może być jego treść. Ponadto, przed przeczytaniem niniejszego wpisu, warto wiedzieć jakie wierzytelności są objęte układem. Na wszystkie te pytania znajdą Państwo odpowiedź…

Czytaj dalej
16 - 09 - 2019

Czy można ogłosić upadłość spółki cywilnej?

Przepisy ustawy – Prawo upadłościowe stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a ponadto do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych oraz…

Czytaj dalej
13 - 09 - 2019

Jakie wierzytelności są objęte układem?

Układ i jego cel Zanim odpowiemy sobie na pytanie jakie wierzytelności są objęte układem, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym w ogóle ten układ jest i jaki cel powinien spełniać. W każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, o których więcej informacji znajdziecie Państwo…

Czytaj dalej
12 - 09 - 2019

Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe nie zostało dotychczas kompleksowo uregulowane w prawie polskim, a samo pojęcie nie doczekało się jednej definicji. Crowdfunding najogólniej można ująć jako rodzaj społecznej zbiórki prowadzonej za pośrednictwem platform internetowych na rzecz…

Czytaj dalej
11 - 09 - 2019

Co czeka przedsiębiorcę, który nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?

Jak szczegółowo wyjaśnialiśmy w jednym z lipcowych wpisów (dostępnym TUTAJ), dłużnik jest obowiązany złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie trzydziestu dni od powstania stanu niewypłacalności. W spółce obowiązek złożenia wniosku spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia…

Czytaj dalej