Blog

Home Home
30 - 12 - 2020

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a ochrona praw wierzycieli

Tarcza 4.0 (jak publicystycznie zwie się ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. 2020 r. poz.…

Czytaj dalej
29 - 12 - 2020

Konsekwencje dokonania przez dłużnika czynności bez zgody tymczasowego nadzorcy sądowego

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest jedną z form zabezpieczenia majątku dłużnika na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego (o otwarcie postępowania układowego albo sanacyjnego). Jego rolą jest – nomen omen – nadzorowanie poczynań dłużnika,…

Czytaj dalej
07 - 12 - 2020

Prawa i obowiązki menadżerów upadłej spółki

Kierowanie działalnością spółki spoczywa na barkach osób tworzących jej zarząd. To właśnie menedżerowie zasiadają za sterami spółki i podejmują kluczowe decyzje: obierają kierunki rozwoju, decydują o najważniejszych kontrahentach, czy też pozyskują dofinansowanie na zakup środków trwałych. Nie…

Czytaj dalej
07 - 12 - 2020

Prawa i obowiązki menadżerów upadłej spółki

Kierowanie działalnością spółki spoczywa na barkach osób tworzących jej zarząd. To właśnie menedżerowie zasiadają za sterami spółki i podejmują kluczowe decyzje: obierają kierunki rozwoju, decydują o najważniejszych kontrahentach, czy też pozyskują dofinansowanie na zakup środków trwałych. Nie…

Czytaj dalej
07 - 12 - 2020

Prawa i obowiązki menadżerów upadłej spółki

Kierowanie działalnością spółki spoczywa na barkach osób tworzących jej zarząd. To właśnie menedżerowie zasiadają za sterami spółki i podejmują kluczowe decyzje: obierają kierunki rozwoju, decydują o najważniejszych kontrahentach, czy też pozyskują dofinansowanie na zakup środków trwałych. Nie…

Czytaj dalej
02 - 11 - 2020

Wpierw leczyć, czyli przestroga przed pochopnym wystąpieniem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

COVID-19 nie wybiera – ekonomiczne skutki pandemii dotknęły egalitarnie wszystkich uczestników obrotu - od dużych graczy giełdowych poczynając, na jednoosobowych przedsiębiorcach kończąc. Oczywiście te podmioty, które przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa dysponowały poduszką finansową,…

Czytaj dalej
22 - 10 - 2020

Odpowiedzialność prokurenta za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe zawiera zamknięty katalog podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika. Ponadto zawiera również zamknięty katalog podmiotów, które mają obowiązek z powyższej kompetencji skorzystać. W żadnym z tych katalogów nie znajdziemy wprost…

Czytaj dalej
24 - 09 - 2020

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a upadłość dłużnika

Na czym polega przewłaszczenie? Przewłaszczenie, jako forma zabezpieczenia wierzytelności, nie zostało w ustawie wprost uregulowane. Wyjątkiem jest przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności banku, którego normatywną podstawę stanowi art. 101 ust. 1 Prawa bankowego. W odniesieniu do…

Czytaj dalej
24 - 08 - 2020

Czynność zwykłego zarządu – jakie ma znaczenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Czynność zwykłego zarządu powinna kojarzyć się z prowadzeniem biznesu każdego dnia. Zarządzanie w tzw. zwykłym zakresie oznacza podejmowanie podstawowych decyzji biznesowych, dokonywanie stałych opłat oraz prowadzenie działalności, z uwzględnieniem jej podstawowego charakteru. Zakres czynności…

Czytaj dalej
19 - 08 - 2020

Pomoc publiczna na ratowanie jako jeden instrumentów pomocy publicznej dla przedsiębiorców

W poprzednim wpisie dotyczącym pomocy publicznej regulowanej ustawą z 16 lipca 2020 r. o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców omówiliśmy ogólne zasady udzielania pomocy publicznej, mającej na celu utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorcy, który znajduje…

Czytaj dalej

Nota prawna