Blog

Home Home
23 - 03 - 2020

Odpowiedzialność menadżera za długi firmy w obliczu COVID-19

Ogłoszona przez WHO pandemia COVID-19, podejmowane przez rządy kolejnych państw środki ostrożności takie jak kwarantanna, ograniczanie swobody przemieszczania się, ograniczanie zgromadzeń, zamykanie sklepów, lokali gastronomicznych, szkół, kościołów, kin i teatrów, zamykanie zakładów pracy…

Czytaj dalej
17 - 03 - 2020

Zawieszenie postępowań sądowych wskutek działania siły wyższej (art. 173 k.p.c.) a restrukturyzacje i upadłości w dobie COVID-19

Przysłowie „Obyś żył w ciekawych czasach” jest w opinii wielu pochodzenia chińskiego. Wydarzenia ostatnich miesięcy, których początek miał miejsce właśnie w Chinach nie pozostawiają żadnych złudzeń, że rok 2020 zapisze się nie tylko jako początek kolejnych „lat dwudziestych”, ale przede wszystkim…

Czytaj dalej
16 - 03 - 2020

Prawo restrukturyzacyjne w obliczu skutków COVID-19. Jak działać?

Niemal każda branża już odczuwa skutki COVID-19, a tym najbardziej palącym jest zwiększające się z dnia na dzień ryzyko utraty płynności finansowej. Ostateczny rozmiar skutków koronawirusa będzie uzależniony od czasu trwania stanu zagrożenia epidemicznego, jak również podejścia władz publicznych…

Czytaj dalej
14 - 03 - 2020

Koronawirus (COVID-19) zaraził moją firmę - pytania i odpowiedzi

COVID-19, to skrót od anglojęzycznej nazwy: „corona virus disease 2019” i określa ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego, wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Z biznesowego punktu widzenia dla przedsiębiorcy to nie ma żadnego znaczenia. Dla przedsiębiorcy jest to skrót od przyczyny, która…

Czytaj dalej
11 - 03 - 2020

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Z niewykonaniem obowiązków określonych w Prawie upadłościowym mogą wiązać się sankcje różnego rodzaju. Pierwsza na myśl przychodzi odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną nieterminowym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Zaraz za nią rysuje się widmo odpowiedzialności karnej za…

Czytaj dalej
09 - 03 - 2020

Dłużnik w restrukturyzacji – czy można prowadzić egzekucję?

Pewnego poranka otrzymujemy informację, że wobec naszego dłużnika otwarto postępowanie restrukturyzacyjne (przyspieszone postępowanie układowe, postępowania układowe lub postępowanie sanacyjne; pomińmy dla uproszczenia postępowanie o zawarcie układu – tam zasady są nieco inne). W pierwszej…

Czytaj dalej
05 - 03 - 2020

Prawa wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

W tym artykule pokazujemy, że prawo restrukturyzacyjne wzmocniło (w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami) pozycję wierzycieli względem dłużnika, wprowadzając wiele nowych rozwiązań, które w większym stopniu służą ochronie i poszanowaniu interesów wierzycieli. Instytucje te zachęcają…

Czytaj dalej
17 - 02 - 2020

Dłużnik w restrukturyzacji – czy warto utrzymać współpracę handlową?

Scenariusz z reguły jest bardzo podobny: dostajemy zawiadomienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (PPU, PU lub sanacja) naszego kontrahenta, w którym zamieszczono mnóstwo niezrozumiałych dla nas pouczeń i przepisów. Nagle nie wiemy co powinniśmy zrobić i jak zareagować na przedstawiony…

Czytaj dalej
12 - 02 - 2020

Opłata od wniosku o uzasadnienie

Przed gruntowną nowelizacją KPC (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) często w praktyce zdarzało się, że pomimo wniesienia przez stronę postępowania cywilnego wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem,…

Czytaj dalej
03 - 02 - 2020

Odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej

Analizując problem odpowiedzialności za zobowiązania w spółce cywilnej należy wyjść od tego, czym w ogóle jest spółka cywilna. Spółka cywilna to nic innego jak umowa. Jest to  stosunek zobowiązaniowy między co najmniej dwoma wspólnikami. Spółka cywilna nie występuje w obrocie jako odrębny podmiot.…

Czytaj dalej

Nota prawna