Blog

Home Home
23 - 01 - 2020

Upadłość – ile to kosztuje?

Jednym z pierwszych pytań, które stawiają sobie osoby zainteresowane upadłością konsumencką, jest pytanie: ile to będzie kosztowało? Niewiele, bowiem opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi jedynie 30 zł. Dlaczego tak mało? Dlatego, że głównym celem upadłości konsumenckiej…

Czytaj dalej
20 - 01 - 2020

Układ w upadłości

Niejednego może zdziwić, że po wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego zawarcie układu z wierzycielami nadal możliwe jest również na gruncie przepisów Prawa upadłościowego. Czy taka instytucja jest w ogóle potrzebna? Przecież upadłość dłużnika została ogłoszona po to, aby likwidować jego…

Czytaj dalej
08 - 01 - 2020

Kolizja wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości

Co powinien zrobić przedsiębiorca, jeżeli jest już niewypłacalny i na dniach upływa mu termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a jednocześnie chciałby spróbować zawrzeć układ z wierzycielami i zachować przedsiębiorstwo? Odpowiedź brzmi: powinien złożyć dwa wnioski, tj. o ogłoszenie…

Czytaj dalej
02 - 01 - 2020

Opłata od wniosku o stwierdzenie wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Postanowienie o wykonaniu układu jest formalnym potwierdzeniem pomyślnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, czyli dobrowolnej realizacji układu lub przymusowego wyegzekwowania wierzytelności objętych układem. Orzeczenie sądu restrukturyzacyjnego obwieszczane jest w Monitorze Sądowym…

Czytaj dalej
27 - 12 - 2019

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością. Jak reagować na te dwie sytuacje?

W jednym z lipcowych wpisów na naszym blogu, który możesz przeczytać TUTAJ, zastanawialiśmy się, kiedy przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak wówczas wskazaliśmy, obowiązek ten powstaje, gdy przedsiębiorca popada w stan niewypłacalności. Niewypłacalność zaś to sytuacja,…

Czytaj dalej
18 - 12 - 2019

Ogłoszenie upadłości a zarząd majątkiem

Postępowanie upadłościowe – wierzyciele na pierwszym miejscu Celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika (zostawmy na razie upadłość…

Czytaj dalej
15 - 12 - 2019

Sędzia–komisarz – kto to taki?

Zarówno Prawo upadłościowe (PU) jak i Prawo restrukturyzacyjne (PR) często przywołuje w swojej treści osobę sędziego-komisarza. Ale kim on w istocie jest? Jaka jest jego rola w procedurach insolwencyjnych? Prześledźmy wspólnie krótką charakterystykę tego organu postępowania. Kto może pełnić…

Czytaj dalej
09 - 12 - 2019

Postępowanie restrukturyzacyjne z perspektywy wierzyciela – uwagi praktyczne

Sądowa restrukturyzacja w Polsce z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego…

Czytaj dalej
03 - 12 - 2019

O przygotowanej likwidacji słów kilka

  Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim porządku prawnym – możliwość skorzystania z jej dobrodziejstw wprowadziła jedna z nowelizacji Prawa upadłościowego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Jak sama nazwa wskazuje, przygotowana likwidacja…

Czytaj dalej
01 - 12 - 2019

Opłata od wniosku o zabezpieczenie w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym

  Postępowanie zabezpieczające w upadłości i restrukturyzacji O postępowaniu zabezpieczającym, uregulowanym w Prawie upadłościowym, wspominaliśmy już we wpisie z 26 sierpnia 2019 r. („Czym jest postępowanie zabezpieczające na gruncie prawa upadłościowego?”). Analogiczne rozwiązania zawarto…

Czytaj dalej