Blog

Home Home
16 - 08 - 2021

Zakaz spełnienia świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem z mocy prawa i skutki jego naruszenia

Zakres wierzytelności objętych układem z mocy prawa Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wspominany układ, mówiąc w uproszczeniu, reguluje bowiem zasady zaspokojenia…

Czytaj dalej
13 - 08 - 2021

Zatwierdzenie układu w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Na temat ogólnych zagadnień dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego Tarczą 4.01 (dalej także jako: „Ustawa”) pisaliśmy już TUTAJ. Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jedynie krótkiego wycinka całej procedury: przebiegu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego…

Czytaj dalej
11 - 08 - 2021

Czego może dowiedzieć się wierzyciel, czyli prawo do informacji w uproszczonej restrukturyzacji

Od momentu wprowadzenia do polskiego prawa uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wiele podmiotów skorzystało z jego udogodnień. Jest to w pełni zrozumiałe. Procedura zapewnia dłużnikowi warunki do przeprowadzenia szybkiej restrukturyzacji, otaczając go w tym czasie szczególną ochroną…

Czytaj dalej
29 - 07 - 2021

Czynność prawna z osobą bliską na przedpolu jej upadłości – czy to bezpieczne?

Tak jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich wpisów (dostępny TUTAJ), w praktyce zdarza się, że dłużnicy zmagający się z problemami finansowymi nieuczciwie przenoszą swój majątek na bliskie osoby, licząc, że wierzyciele nie będą w stanie uzyskać z niego zaspokojenia. W ramach przykładu można…

Czytaj dalej
02 - 07 - 2021

Co robić, gdy syndyk uchybia swoim obowiązkom?

Sporządzenie spisu inwentarza, oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości, przygotowanie planu likwidacyjnego, a następnie jego wykonanie to tylko niektóre z obowiązków spoczywających na syndyku masy upadłości. Co jednak dzieje się w przypadku, kiedy nie wykonuje on należycie swoich…

Czytaj dalej
21 - 06 - 2021

Skarga pauliańska – kilka słów o instrumencie ochrony wierzycieli

Kryzysowe sytuacje często są sprawdzianem uczciwości. Nie inaczej rzecz ma się w obrocie gospodarczym. Tam, gdzie pojawiają się perturbacje finansowe, tam dłużnik zazwyczaj będzie przechodził swego rodzaju test. Jeżeli przeznaczy cały swój majątek na sprawiedliwą spłatę wierzycieli, z egzaminu…

Czytaj dalej
16 - 06 - 2021

Plan i spisy, czyli jakie dokumenty trzeba przygotować zaraz po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

Prawidłowe sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się z koniecznością przebrnięcia przez szereg wymogów formalnych nakładanych przez ustawę na dłużnika. Samo ich spełnienie można uznać za ważny krok na drodze do uzdrowienia przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak,…

Czytaj dalej
11 - 06 - 2021

Aukcja w pre-packu

Chociaż procedura przygotowanej likwidacji jest stosowana na rodzimym podwórku dopiero od kilku lat, praktyka chętnie sięga po tę formę likwidacji, ceniąc jej niepodważalne atuty: szybkość, redukcję kosztów likwidacji, jak i płynne przejęcie przedsiębiorstwa (ZCP lub składników majątkowych…

Czytaj dalej
12 - 02 - 2021

W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym stosuj odpowiednio, czyli kilka słów o art. 252, 253 i 256 Prawa restrukturyzacyjnego

Wśród postanowień Tarczy 4.01 znalazły się również przepisy konstruujące nowe narzędzie wspierające dłużników w zmaganiach z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Nowa procedura odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, którzy znaleźli się w…

Czytaj dalej
26 - 01 - 2021

Zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym osoby trzeciej

W jednym z poprzednich wpisów na naszym blogu (wpis ten można znaleźć TUTAJ) poruszyliśmy problematykę wpływu ogłoszenia upadłości osoby trzeciej na sytuację wierzyciela pauliańskiego. W ślad za wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 marca 2019 r., sygn. V CSK 13/18, wskazaliśmy, że upadłość ta swoim…

Czytaj dalej

Nota prawna