Blog

Home Home
31 - 01 - 2020

Zawarcie układu – i co dalej?

Cel - układ Każda z czterech procedur restrukturyzacyjnych ma na celu zawarcie układu z wierzycielami. Załóżmy więc, że wierzyciele pozytywnie ocenili propozycje układowe złożone przez dłużnika, zagłosowali za przyjęciem układu, a po podliczeniu głosów sędzia-komisarz (lub nadzorca układu…

Czytaj dalej
30 - 01 - 2020

Postępowanie o zatwierdzenie układu - charakterystyka

Samodzielność dłużnika Po­stę­po­wa­nie o za­twier­dze­nie ukła­du jest naj­prost­szym i naj­mniej sfor­ma­li­zo­wa­nym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Opiera się ono na własnych działaniach i inicjatywie dłużnika, a udział sądu jest minimalny. W toku tego postępowania dłużnik…

Czytaj dalej
27 - 01 - 2020

Wierzyciel pauliański, a upadłość osoby trzeciej

Dłużnik popadający w tarapaty finansowe nie zawsze zachowuje się uczciwie. Niekiedy działa na szkodę wierzycieli i różnymi sposobami wyzbywa się swojego majątku. To powoduje, że zainicjowana przez wierzycieli egzekucja trafia w próżnię – dłużnik nie ma już majątku, a więc działania komornika…

Czytaj dalej
23 - 01 - 2020

Upadłość – ile to kosztuje?

Jednym z pierwszych pytań, które stawiają sobie osoby zainteresowane upadłością konsumencką, jest pytanie: ile to będzie kosztowało? Niewiele, bowiem opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi jedynie 30 zł. Dlaczego tak mało? Dlatego, że głównym celem upadłości konsumenckiej…

Czytaj dalej
20 - 01 - 2020

Układ w upadłości

Niejednego może zdziwić, że po wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego zawarcie układu z wierzycielami nadal możliwe jest również na gruncie przepisów Prawa upadłościowego. Czy taka instytucja jest w ogóle potrzebna? Przecież upadłość dłużnika została ogłoszona po to, aby likwidować jego…

Czytaj dalej
08 - 01 - 2020

Kolizja wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości

Co powinien zrobić przedsiębiorca, jeżeli jest już niewypłacalny i na dniach upływa mu termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a jednocześnie chciałby spróbować zawrzeć układ z wierzycielami i zachować przedsiębiorstwo? Odpowiedź brzmi: powinien złożyć dwa wnioski, tj. o ogłoszenie…

Czytaj dalej
02 - 01 - 2020

Opłata od wniosku o stwierdzenie wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Postanowienie o wykonaniu układu jest formalnym potwierdzeniem pomyślnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, czyli dobrowolnej realizacji układu lub przymusowego wyegzekwowania wierzytelności objętych układem. Orzeczenie sądu restrukturyzacyjnego obwieszczane jest w Monitorze Sądowym…

Czytaj dalej
27 - 12 - 2019

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością. Jak reagować na te dwie sytuacje?

W jednym z lipcowych wpisów na naszym blogu, który możesz przeczytać TUTAJ, zastanawialiśmy się, kiedy przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak wówczas wskazaliśmy, obowiązek ten powstaje, gdy przedsiębiorca popada w stan niewypłacalności. Niewypłacalność zaś to sytuacja,…

Czytaj dalej
18 - 12 - 2019

Ogłoszenie upadłości a zarząd majątkiem

Postępowanie upadłościowe – wierzyciele na pierwszym miejscu Celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika (zostawmy na razie upadłość…

Czytaj dalej
15 - 12 - 2019

Sędzia–komisarz – kto to taki?

Zarówno Prawo upadłościowe (PU) jak i Prawo restrukturyzacyjne (PR) często przywołuje w swojej treści osobę sędziego-komisarza. Ale kim on w istocie jest? Jaka jest jego rola w procedurach insolwencyjnych? Prześledźmy wspólnie krótką charakterystykę tego organu postępowania. Kto może pełnić…

Czytaj dalej

Nota prawna