Blog

Home Home
22 - 10 - 2020

Odpowiedzialność prokurenta za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe zawiera zamknięty katalog podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika. Ponadto zawiera również zamknięty katalog podmiotów, które mają obowiązek z powyższej kompetencji skorzystać. W żadnym z tych katalogów nie znajdziemy wprost…

Czytaj dalej
24 - 09 - 2020

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a upadłość dłużnika

Na czym polega przewłaszczenie? Przewłaszczenie, jako forma zabezpieczenia wierzytelności, nie zostało w ustawie wprost uregulowane. Wyjątkiem jest przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności banku, którego normatywną podstawę stanowi art. 101 ust. 1 Prawa bankowego. W odniesieniu do…

Czytaj dalej
24 - 08 - 2020

Czynność zwykłego zarządu – jakie ma znaczenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Czynność zwykłego zarządu powinna kojarzyć się z prowadzeniem biznesu każdego dnia. Zarządzanie w tzw. zwykłym zakresie oznacza podejmowanie podstawowych decyzji biznesowych, dokonywanie stałych opłat oraz prowadzenie działalności, z uwzględnieniem jej podstawowego charakteru. Zakres czynności…

Czytaj dalej
19 - 08 - 2020

Pomoc publiczna na ratowanie jako jeden instrumentów pomocy publicznej dla przedsiębiorców

W poprzednim wpisie dotyczącym pomocy publicznej regulowanej ustawą z 16 lipca 2020 r. o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców omówiliśmy ogólne zasady udzielania pomocy publicznej, mającej na celu utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorcy, który znajduje…

Czytaj dalej
17 - 08 - 2020

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Cel wsparcia Drugim rodzajem pomocy, który przewiduje ustawa z dnia 16.07.2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. z 2020 r. poz. 1298; dalej jako: Ustawa) jest tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Zgodnie z pkt 28 Wytycznych…

Czytaj dalej
14 - 08 - 2020

Pomoc publiczna na restrukturyzację dla przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej

Spośród trzech form pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców ostatnią i bez wątpienia najszerszą stanowi pomoc na restrukturyzację. Podstawowym celem tego rodzaju wsparcia jest przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do bieżącego pokrywania kosztów działalności…

Czytaj dalej
12 - 08 - 2020

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy – wprowadzenie

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2020 poz. 1298, dalej także jako: „Ustawa”) weszła w życie 11 sierpnia 2020 r. Potrzeba interwencji legislacyjnej wynikała z konieczności kompleksowego ujęcia instrumentów…

Czytaj dalej
07 - 08 - 2020

Przebieg postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe to przede wszystkim wspólne dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Znajomość istoty prawa upadłościowego pozwala nam mniej więcej określić jak w ujęciu ogólnym wygląda procedura. W gąszczu przepisów nie łatwo jednak odtworzyć jej poszczególne…

Czytaj dalej
07 - 08 - 2020

Wybiórcza spłata wierzycieli może stanowić przestępstwo

Wstęp Problemy finansowe niezaprzeczalnie należą do sytuacji mało komfortowych. Nagłe wystąpienie okoliczności, w których niemożliwe lub niezwykle utrudnione staje się terminowe regulowanie zobowiązań z całą pewnością bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie dłużników. Obawa o własny byt oraz…

Czytaj dalej
29 - 07 - 2020

Czy można przyspieszyć rozpoznanie mojej sprawy?

Na naszym blogu koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym i gospodarczym. Dziś zrobimy mały wyjątek. Dlaczego? Otóż dlatego, że w opinii publicznej nierzadko, a wręcz coraz częściej można spotkać głosy oburzenia jeśli chodzi o tempo rozpoznawania spraw przez polskie…

Czytaj dalej

Nota prawna