Blog

Home Home
14 - 08 - 2020

Pomoc publiczna na restrukturyzację dla przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej

Spośród trzech form pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców ostatnią i bez wątpienia najszerszą stanowi pomoc na restrukturyzację. Podstawowym celem tego rodzaju wsparcia jest przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do bieżącego pokrywania kosztów działalności…

Czytaj dalej
12 - 08 - 2020

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy – wprowadzenie

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2020 poz. 1298, dalej także jako: „Ustawa”) weszła w życie 11 sierpnia 2020 r. Potrzeba interwencji legislacyjnej wynikała z konieczności kompleksowego ujęcia instrumentów…

Czytaj dalej
07 - 08 - 2020

Przebieg postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe to przede wszystkim wspólne dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Znajomość istoty prawa upadłościowego pozwala nam mniej więcej określić jak w ujęciu ogólnym wygląda procedura. W gąszczu przepisów nie łatwo jednak odtworzyć jej poszczególne…

Czytaj dalej
07 - 08 - 2020

Wybiórcza spłata wierzycieli może stanowić przestępstwo

Wstęp Problemy finansowe niezaprzeczalnie należą do sytuacji mało komfortowych. Nagłe wystąpienie okoliczności, w których niemożliwe lub niezwykle utrudnione staje się terminowe regulowanie zobowiązań z całą pewnością bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie dłużników. Obawa o własny byt oraz…

Czytaj dalej
29 - 07 - 2020

Czy można przyspieszyć rozpoznanie mojej sprawy?

Na naszym blogu koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym i gospodarczym. Dziś zrobimy mały wyjątek. Dlaczego? Otóż dlatego, że w opinii publicznej nierzadko, a wręcz coraz częściej można spotkać głosy oburzenia jeśli chodzi o tempo rozpoznawania spraw przez polskie…

Czytaj dalej
23 - 07 - 2020

Los wierzytelności nieuwzględnionej w spisie – o sprzeciwie słów kilka

Prawo restrukturyzacyjne zawiera przepisy regulujące cztery różne postępowania restrukturyzacyjne. Nieodzownym elementem każdego z nich jest spis wierzytelności. Co jednak w sytuacji, gdy nasza wierzytelności nie pojawi się w spisie? Czy wierzyciel został wyposażony w instrumenty ochronne?…

Czytaj dalej
16 - 07 - 2020

Układ częściowy – kiedy i dla kogo?

Naczelnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Ustawodawca zaprojektował cztery różne postępowania restrukturyzacyjne, aby istniała „skrojona” dla danego dłużnika procedura umożliwiająca zażegnanie trudności ekonomicznych. Skoro zatem legislatywa…

Czytaj dalej
15 - 07 - 2020

Prawomocnie zatwierdzony układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym – i co dalej?

Zasadniczym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Aby osiągnąć ten cel przedsiębiorca-dłużnik musi często przejść żmudną i niełatwą fazę sądową obejmującą realizację…

Czytaj dalej
01 - 07 - 2020

Postępowanie o zatwierdzenie układu w uproszczonym trybie – czyli uproszczone postępowania restrukturyzacyjne

Kolejna odsłona Tarczy Antykryzysowej (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, dalej także jako: „Ustawa”)…

Czytaj dalej
23 - 06 - 2020

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasach COVID-19

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy na naszym blogu (np. TUTAJ), w razie zaistnienia stanu niewypłacalności, na dłużniku ciąży z mocy art. 21 ust. 1 p.u. obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niezłożenie wniosku w zakreślonym przez Prawo upadłościowe terminie może się wiązać z negatywnymi…

Czytaj dalej

Nota prawna