Blog

Home Home
31 - 03 - 2020

Niezgodne z prawem zwolnienie pracownika a ogłoszenie upadłości pracodawcy

Naturalnym odruchem każdego kto popadł w tarapaty finansowe jest próba obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Tzw. „cięcie kosztów” można prowadzić na różne sposoby. Często spotykaną formą jest przeprowadzenie redukcji zatrudnienia. Niestety, nie zawsze dokonuje się to zgodnie z prawem.…

Czytaj dalej
26 - 03 - 2020

Czy postępowanie restrukturyzacyjne może być remedium na „chorobę” przedsiębiorstw spowodowaną koronawirusem?

Od kilku tygodni mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Globalne rozprzestrzenianie się COVID-19 spowodowało, że również w naszym kraju podjęto niezwykle restrykcyjne kroki mające na celu ograniczenie niekontrolowanego szerzenie się koronawirusa. Niestety, skutki spowodowane ogólnoświatowym „wstrzymaniem…

Czytaj dalej
25 - 03 - 2020

Obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego w świetle projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy nr 239) na nowo definiuje zasady wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi i podmiotami niepublicznymi. Jeżeli uda się zrealizować założenia projektu, będziemy mogli mówić o nowej erze doręczeń. Celem projektodawcy…

Czytaj dalej
23 - 03 - 2020

Odpowiedzialność menadżera za długi firmy w obliczu COVID-19

Ogłoszona przez WHO pandemia COVID-19, podejmowane przez rządy kolejnych państw środki ostrożności takie jak kwarantanna, ograniczanie swobody przemieszczania się, ograniczanie zgromadzeń, zamykanie sklepów, lokali gastronomicznych, szkół, kościołów, kin i teatrów, zamykanie zakładów pracy…

Czytaj dalej
17 - 03 - 2020

Zawieszenie postępowań sądowych wskutek działania siły wyższej (art. 173 k.p.c.) a restrukturyzacje i upadłości w dobie COVID-19

Przysłowie „Obyś żył w ciekawych czasach” jest w opinii wielu pochodzenia chińskiego. Wydarzenia ostatnich miesięcy, których początek miał miejsce właśnie w Chinach nie pozostawiają żadnych złudzeń, że rok 2020 zapisze się nie tylko jako początek kolejnych „lat dwudziestych”, ale przede wszystkim…

Czytaj dalej
16 - 03 - 2020

Prawo restrukturyzacyjne w obliczu skutków COVID-19. Jak działać?

Niemal każda branża już odczuwa skutki COVID-19, a tym najbardziej palącym jest zwiększające się z dnia na dzień ryzyko utraty płynności finansowej. Ostateczny rozmiar skutków koronawirusa będzie uzależniony od czasu trwania stanu zagrożenia epidemicznego, jak również podejścia władz publicznych…

Czytaj dalej
14 - 03 - 2020

Koronawirus (COVID-19) zaraził moją firmę - pytania i odpowiedzi

COVID-19, to skrót od anglojęzycznej nazwy: „corona virus disease 2019” i określa ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego, wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Z biznesowego punktu widzenia dla przedsiębiorcy to nie ma żadnego znaczenia. Dla przedsiębiorcy jest to skrót od przyczyny, która…

Czytaj dalej
11 - 03 - 2020

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Z niewykonaniem obowiązków określonych w Prawie upadłościowym mogą wiązać się sankcje różnego rodzaju. Pierwsza na myśl przychodzi odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną nieterminowym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Zaraz za nią rysuje się widmo odpowiedzialności karnej za…

Czytaj dalej
09 - 03 - 2020

Dłużnik w restrukturyzacji – czy można prowadzić egzekucję?

Pewnego poranka otrzymujemy informację, że wobec naszego dłużnika otwarto postępowanie restrukturyzacyjne (przyspieszone postępowanie układowe, postępowania układowe lub postępowanie sanacyjne; pomińmy dla uproszczenia postępowanie o zawarcie układu – tam zasady są nieco inne). W pierwszej…

Czytaj dalej
05 - 03 - 2020

Prawa wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

W tym artykule pokazujemy, że prawo restrukturyzacyjne wzmocniło (w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami) pozycję wierzycieli względem dłużnika, wprowadzając wiele nowych rozwiązań, które w większym stopniu służą ochronie i poszanowaniu interesów wierzycieli. Instytucje te zachęcają…

Czytaj dalej

Nota prawna