Home Zespół

Adrianna Latosińska

Asystent

Adrianna Latosińska

Adrianna Latosińska

Asystent

W kancelarii odpowiada za bieżącą obsługą sekretariatu, koordynację obiegu dokumentacji oraz organizację spotkań z klientami. Swoje zainteresowania koncentruje na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich zachowań w obszarze wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, w praktyce psychiatrii sądowej i w działalności penitencjarnej.