Home Zespół

Agnieszka Stenzel

Radca prawny

Agnieszka Stenzel

Agnieszka Stenzel

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, rozwiązywaniu sporów oraz prawie korporacyjnym.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunku Europeistyka (2007) oraz Prawo (2008). W 2009 roku ukończyła także studnia podyplomowe prowadzone w Szkole Głównej Handlowej z zakresu prawa handlowego (Akademia Spółek) W 2008 roku rozpoczęła staż w kancelarii Wardyński i Wspólnicy Sp.K., zaś w latach 2009 – 2011 roku pracowała na stanowisku młodszego prawnika w Zespole Upadłości i Restrukturyzacji tej kancelarii. W latach 2011 – 2013 pracowała w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k., gdzie zdobyła bogate doświadczenie procesowe, pracując na stanowisku prawnika w dziale rozwiązywania sporów. W 2013 roku przeniosła się do Poznania, gdzie po kilku miesiącach prowadzenia własnej działalności i współpracy z jedną z wiodących kancelarii poznańskich, objęła stanowisko prawnika wewnętrznego w spółce akcyjnej specjalizującej się w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. W okresie od lutego 2015 roku do końca grudnia 2016 roku sprawowała funkcję dyrektora biura prawnego tej spółki. Spółka od grudnia 2014 roku rozpoczęła proces restrukturyzacji, początkowo w ramach postępowania z możliwością zawarcia układu a od października 2016 roku poprzez likwidację majątku w postępowaniu upadłościowym.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, szeroko pojętym prawie korporacyjnym oraz prawie rozwiązywania sporów. Dzięki pracy na stanowisku dyrektora biura prawnego doskonale rozumie potrzeby spółki w kryzysie i wdraża rozwiązania z uwzględnieniem uwarunkowań środowiska biznesowego. Doradzała klientom polskim oraz zagranicznym, również w skomplikowanych sporach sądowych, z wielopoziomową strukturą jurysdykcji oraz z uwzględnieniem zagadnień prawa międzynarodowego. Reprezentowała zarówno wierzycieli, jak i upadłych dłużników, w postępowaniach upadłościowych w Polsce oraz transgranicznych postępowaniach upadłościowych. 

Od roku 2013 jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim (egzaminy BEC higher oraz ILEC) oraz językiem niemieckim.