Home Zespół

Alicja Wilk

Radca prawny

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Alicja Wilk

Radca prawny

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji skarbowej, specjalizując się w prowadzeniu spraw karno-skarbowych i poszerzając wiedzę w zakresie prawa podatkowego i administracyjnego. Następnie pracując w organach ścigania, prowadząc sprawy karne gospodarcze, w tym związane z odpowiedzialnością za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków osób zajmujących się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innych podmiotów.   

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kierunek „Finanse i rachunkowość”. Aktualnie jest uczestnikiem studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)”.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, gospodarczego i handlowego.