Home Zespół

Anna Marcinkowska

Asystent

Anna Marcinkowska

Asystent

Obecnie studiuje zarządzanie na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie oraz prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. W Kancelarii odpowiada za bieżącą pracę sekretariatu, koordynację w zakresie obiegu i ewidencji poczty oraz dokumentów, a także za kontakty i organizację spotkań z klientami.