Home Zespół

dr Bartosz Sierakowski

Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny

dr Bartosz Sierakowski
bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

dr Bartosz Sierakowski

Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman Sierakowski Frosztęga kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Bartosz Sierakowski z sukcesem reprezentował klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2023 roku z wyróżnieniem obronił ma Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie pracę doktorską pt. „Zobowiązania masy upadłości”, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych.

Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

  • Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych, A. Hrycaj, P. Filipiak, B. Sierakowski, J. Rak (Warszawa 2022, IWS) 
  • Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych, red. A. Hrycaj (Warszawa 2020, IWS) 
  • Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz, B. Sierakowski, P. Zimmerman (Warszawa 2020, CH Beck)
  • Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, red. R. Sura, P. Zawadzka, P. Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck),
  • Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy (Warszawa 2017, DGP)
  • Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, red. A. Hrycaj, P. Filipiak (Warszawa 2016, Wolters Kluwer).

Jest zastępcą dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Bartosz Sierakowski ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners oraz Kancelarią Radcy Prawnego Tomasza Wierzowieckiego. W okresie 2010-2011 pracował w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak na stanowisku prawnika w Dziale Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych. Z Kancelarią Zimmerman Sierakowski Frosztęga związany od 2011 roku.

Włada biegle językiem angielskim. ​