Home Zespół

Diana Dudek

Prawnik

Diana Dudek

Diana Dudek

Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo spółek” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz „Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Uczestnik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prowadzi badania naukowe dotyczące tematyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Uczestnik wielu konferencji naukowych dotyczących prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego organizowanych m.in. przez: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Instytut Allerhanda, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii adwokackiej w Warszawie oraz w instytucji finansowej.