Home Zespół

Elżbieta Wójcik-Rak

Aplikant radcowski

Elżbieta Wójcik-Rak

Elżbieta Wójcik-Rak

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym międzynarodowej korporacji, gdzie zajmowała obsługą korporacyjną spółki. W czasie studiów odbywała praktyki w warszawskich kancelariach, a także współpracowała z warszawskim biurem Deloitte, gdzie wspierała zespół doradców podatkowych.
Interesuje się w szczególności prawem cywilnym oraz prawem gospodarczym.