Home Zespół

Ewa Kaim

Asystent

Ewa Kaim

Ewa Kaim

Asystent

W kancelarii odpowiada za bieżącą obsługą sekretariatu, koordynację obiegu dokumentacji oraz organizację spotkań z klientami.