Home Zespół

Jerzy Komorowski

Młodszy prawnik

Jerzy Komorowski

Młodszy prawnik

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych firmach.

Jerzy Komorowski jest uczestnikiem podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Prawo i ekonomia rynku kapitałowego.

Interesuje się prawem handlowym oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Włada językiem angielskim.