Home Zespół

Justyna Pilśnik

Radca prawny

Justyna Pilśnik
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Justyna Pilśnik

Radca prawny

Radca prawny wpisany na listę  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doktorant i pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych. Swoje zainteresowania skupia wokół postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

Włada językiem angielskim i rosyjskim.