Home Zespół

Mateusz Waberski

Adwokat

Mateusz Waberski

Mateusz Waberski

Adwokat

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikację adwokacką odbywał w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w latach 2017-2019, którą zakończył złożeniem egzaminu adwokackiego. Jako aplikant pracował w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości jednej z największych kancelarii prawnych w Poznaniu.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno od strony dłużnika, wierzyciela, jak i organu postępowania. Z ważniejszych prowadzonych projektów wymienić można postępowanie sanacyjne polskiej sieci handlowej funkcjonującej w ramach grupy kapitałowej, z udziałem ponad dwóch tysięcy wierzycieli.

Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Włada językiem angielskim.