Home Zespół

Michał Paczek

Aplikant radcowski

Michał Paczek

Aplikant radcowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym prywatnym i upadłościowym.

Pierwsze kroki w zawodzie stawiał podczas praktyk w sądzie rejonowym i w kancelarii specjalizującej się w prawie cywilnym. Posiada doświadczenie z pracy w renomowanej krakowskiej kancelarii, gdzie sporządzał projekty umów, pism i opinii z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego w języku polskim i angielskim oraz współpracował przy procedurach wdrażania w spółkach polskich i zagranicznych wymagań ochrony danych osobowych.

​Aplikant radcowski w OIRP w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2022 roku ukończył Szkołę Prawa Hiszpańskiego w OKSPO Center for Foreign Law Schools w Krakowie z tytułem najlepszego absolwenta.

Płynnie posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim i posiada doświadczenie zawodowe z pracy z tymi językami. Na poziomie podstawowym opanował język francuski.