Home Zespół

Mykoła Zembra

Adwokat

Mykoła Zembra

Mykoła Zembra

Adwokat

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie korporacyjnym, w tym w transakcjach M&A oraz analizach due diligence, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Interesuje się także zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w cenionych polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych. Doradzał oraz brał udział w transakcjach na rzecz największych podmiotów krajowych i zagranicznych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył także studnia podyplomowe prowadzone w Szkole Głównej Handlowej z zakresu prawa handlowego (Akademia Spółek).

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim.