Home Zespół

Norbert Frosztęga

Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny

Norbert Frosztęga
norbert.frosztega@zimmerman.com.pl
Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

Norbert Frosztęga

Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Świadczy usługi prawne na rzecz wszystkich uczestników procesów insolwencyjnych (w tym: dłużników, wierzycieli, syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców) na wszystkich etapach, tj. począwszy od doboru właściwej strategii restrukturyzacji, poprzez przygotowanie wniosku oraz przez całe postępowanie, aż po jego prawomocne zakończenie. Na bieżąco doradza w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych z różnych branży, gdzie liczba wierzycieli liczona jest w tysiącach, a majątek w setkach milionów złotych.

Norbert Frosztęga zastępuje także Klientów w ramach procesów sądowych w sprawach gospodarczych, w tym w wielu postępowaniach związanych z odpowiedzialnością kadry menadżerskiej za długi zarządzanych podmiotów. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest natomiast instytucja przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), gdzie może pochwalić się licznymi sukcesami. Interesuje się nadto zagadnieniami z pogranicza prawa zamówień publicznych oraz prawa restrukturyzacyjnego.

Jest autorem ponad 60 publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, publikowanych zarówno w prasie, jak i czasopismach branżowych (w tym: Monitor Prawa Bankowego oraz Doradca Restrukturyzacyjny). Prowadzi szkolenia z zakresu prawa insolwencyjnego.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pt.: „Prawnokarne aspekty instytucji świadka koronnego” napisał pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego UJ.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Norbert Frosztęga współpracuje również ze spółką Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.