Home Zespół

Norbert Frosztęga

Wspólnik, adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Norbert Frosztęga
norbert.frosztega@zimmerman.com.pl
Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, zwłaszcza spółek prawa handlowego, w obszarach związanych z prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym.

Norbert Frosztęga

Wspólnik, adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, zwłaszcza spółek prawa handlowego, w obszarach związanych z prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym. W ramach praktyki zawodowej reprezentuje także Klientów w sporach sądowych, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi. Posiada także bogate  doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych (syndyków, nadzorców sądowych, zarządców).

Norbert Frosztęga jest autorem licznych artykułów naukowych z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego i Doradcy Restrukturyzacyjnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest instytucja przygotowanej likwidacji (pre-pack) oraz „uproszczonej likwidacji”.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pt.: „Prawnokarne aspekty instytucji świadka koronnego” napisał pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego UJ. Z Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy związany jest od 2015 r. 

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem angielskim.