Home Zespół

Olga Strzeżek

Aplikant radcowski

Olga Strzeżek

Olga Strzeżek

Aplikant radcowski

Jest aplikantem radcowskim – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie studiów, pod kierunkiem dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza, zgłębiała w szczególności wiedzę z zakresu prawa spółek handlowych, czego efektem była obroniona na ocenę bardzo dobrą praca magisterska. Aktualnie dokształca się na kierunku Zarządzanie prowadzonym przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w największej szczecińskiej kancelarii – zgodnie z rankingiem prowadzonym przez Rzeczpospolitą – w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, spółek prawa handlowego oraz pozostałych przedsiębiorców.

Do jej głównych obowiązków należało sporządzanie pism procesowych oraz przygotowywanie opinii prawnych. W zakresie jej zainteresowań zawodowych leży przede wszystkim problematyka związana z prawem cywilnym i gospodarczym. Obecnie nabywa umiejętności z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Włada językiem angielskim.