Home Zespół

Paweł Buza

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Paweł Buza

Paweł Buza

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent sędziego w obu warszawskich wydziałach dla spraw upadłościowych i naprawczych oraz we współpracy z jednym z warszawskich syndyków. Jako wolontariusz aktywnie działał w Fundacji Academia Iuris.

Zajmuje się głównie obsługą prawną syndyków, zarządców i nadzorców sądowych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Paweł Buza posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.