Home Zespół

Paweł Chmieliński

Adwokat

Paweł Chmieliński

Adwokat

Jest adwokatem – członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzony przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University Florida Levin College of Law (USA).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawniczych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie obsługi korporacyjnej oraz procesowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów zbiorowych.

Paweł Chmieliński interesuje się postępowaniem cywilnym, prawem nowych technologii oraz szeroko rozumianym prawem gospodarczym, w tym prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Autor publikacji naukowych i artykułów prasowych dotyczących prawa nowych technologii.

Włada językiem angielskim.