Home Zespół

Piotr Głogowski

Praktykant

Piotr Głogowski

Piotr Głogowski

Praktykant

Jest studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów odbywał praktyki m.in. w V Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Radomiu. Jest także wolontariuszem Fundacji Academia Iuris.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego oraz procedury karnej.