Home Zespół

Rozalia Przywara

Asystent prawny

Rozalia Przywara

Asystent prawny

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Dotychczasowe doświadczenie zdobyła pracując w kancelariach warszawskich zajmujących się postępowaniami cywilnymi oraz gospodarczymi.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Włada językiem angielskim, brała udział w rocznym programie wymiany międzynarodowej, dzięki któremu zdobyła dyplom ukończenia amerykańskiej szkoły średniej.