Home Zespół

Sebastian Chłopik

Praktykant

Sebastian Chłopik

Sebastian Chłopik

Praktykant

Jest studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Związany z Uniwersytecką Studencką Poradnią Prawną WPiA UKSW, w ramach której świadczy bezpłatną pomoc prawną.
Laureat stypendium Rektora dla najlepszych studentów za rok 2019/2020. Doświadczenie prawnicze zdobywał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Interesuje się prawem cywilnym oraz gospodarczym.