Home Zespół

Sebastian Maciejczyk

Prawnik

Sebastian Maciejczyk

Sebastian Maciejczyk

Prawnik

Jest aplikantem adwokackim – członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Pracę dyplomową pt.: „Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością” przygotował pod kierunkiem dr hab. prof. UKSW Tomasza Siemiątkowskiego.

Posiada dyplom studium podyplomowego organizowanego przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie – „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)”. Uczestnik podyplomowych studiów przy Szkole Głównej Handlowej – „Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw”.

Specjalizuje się w postępowaniu upadłościowym i egzekucji świadczeń pieniężnych. Ponadto, interesuje się zagadnieniami związanymi z procesem cywilnym oraz karną odpowiedzialnością kadry menadżerskiej, syndyków, zarządców i dłużników.

Włada językiem angielskim i rosyjskim.​