Home Zespół

Weronika Paczkowska

Asystent prawny

Weronika Paczkowska

Asystent prawny

Studentka prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 3 lat działa w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland, gdzie pełniła funkcje Prezes ELSA Białystok oraz Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji ELSA Białystok. Dodatkowo aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach akademickich na swojej uczelni.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w jednej z warszawskich kancelarii m.in. w dziale prawa pracy. Ponadto miała okazję przygotowywać projekty o dofinansowanie do takich instytucji jak Kuratorium Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku oraz Fundacji Orlen.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego, prawa handlowego oraz prawa międzynarodowego.

Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim na poziomie B1/B2.