Home Zespół

Weronika Zagórska

Asystent prawny

Weronika Zagórska

Asystent prawny

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2 lat działa w studenckiej poradni prawnej przy Uniwersytecie Warszawskim oraz w Fundacji Academia Iuris. Laureatka stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów w roku 2022/2023.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyła pracując w jednej z warszawskich kancelarii m.in. przy windykacji należności.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.