Home Zespół

Wiktor Danielak

Radca prawny

Wiktor Danielak
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym.

Wiktor Danielak

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach praktyk (m. in. w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa). Udzielał również nieodpłatnych porad prawnych w Studenckim Ośrodku Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris. Ukończył kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzony przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University Florida Levin College of Law.

Wiktor Danielak specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji procesowej w toku postępowań dotyczących odpowiedzialności osobistej i majątkowej menadżerów w związku z zaniechaniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym.

Biegle włada językiem angielskim.