Home Zespół

Wioletta Janek

Asystent prawny

Wioletta Janek

Wioletta Janek

Asystent prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku administracja. Obecnie studiuje prawo na tejże uczelni, gdzie była także prezesem Koła Naukowego Prawa Sądowego.
 
Doświadczenie w zakresie prawa nabywała pracując w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie prowadząc referat sędziego, protokołując na rozprawach, współpracując z tłumaczami przysięgłymi oraz zajmując się obrotem zagranicznym korespondencji sądowej.  

Brała udział w szkoleniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na temat obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych. 
 
Interesuje się zagadnieniami z zakresu postępowania cywilnego oraz możliwościami usprawnienia postępowań sądowych.
 
Włada językiem angielskim.