Home Zespół

Wojciech Bobik

Radca prawny

Wojciech Bobik

Wojciech Bobik

Radca prawny

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych powstałych na tle niewypłacalności, takich jak skarga pauliańska, posiłkowa odpowiedzialność menadżerów za zobowiązania spółki, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uczestniczył w prowadzeniu spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim (pracę magisterską pt.: „Przesłanki niewypłacalności w polskim prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym” napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Opalskiego). Studiował również na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył szkolenie ogólne z mediacji sądowych oraz szkolenie specjalizacyjne z mediacji cywilnych i rodzinnych. Współpracował z Siecią Obywatelską Watchdog Polska.

Jest współautorem publikacji z zakresu prawa o niewypłacalności (m.in. „Ochrona majątku po ogłoszeniu upadłości” Hurt&Detal nr 03/133; „Niewypłacalny nie zawsze znaczy upadły” Truck&Bussiness Polska nr 4/2017; raport „Restrukturyzacje w Polsce w latach 2016-2017”). 

Interesuje się wykładnią prawa i retoryką prawniczą, a także procesem cywilnym oraz prawem cywilnym materialnym.

Włada językiem angielskim.